What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tryck men inte drag – hur modelleras icke-linjäriteter?

Tryck men inte drag – hur modelleras icke-linjäriteter?

 

Ett vanligt förekommande scenario vid FE-modellering är att vilja styra så att en bärverksdel ska kunna ta tryck men inte drag. I FEM-Design finns möjligheten att inkludera denna typ av icke-linjära beteenden för stöd, kopplingar och Trussobjekt. De analyser där denna icke-linjäritet beaktas är Load combinations, Imperfections och Stability.

Figur 1. Analystyper som kan beakta icke-linjära effekter

För att aktivera icke-linjära effekter för en aktuell lastkombination kryssas rutan i under “NLE” i Calculations > Analysis > Load combinations > Setup by load combinations.


Figur 2. Aktivera icke-linjära effekter i Setup by load combinations

Eftersom dessa ickelinjära randvillkor inte tas hänsyn till i Load cases, måste icke-linjära resultat studeras i resultaten för Load combinations.

Figur 3. Icke-linjärt stöd som bara kan ta tryck kan studeras i Load combinations men inte Load cases

Läs mer om icke-linjäritet i manualen på vår Wiki.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you