What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Träfunktioner FEM-Design 19

Träfunktioner FEM-Design 19

Inför version 19 av FEM-Design håller träfunktionerna på att utvecklas för fullt. Utöver generella förbättringar och tillägg av materialbibliotek och gränssnitt är även flera beräkningsfunktioner planerade och under utveckling. Bland dessa återfinns knäckkontroll av väggar enligt Eurokod 5, kapitel 6.3.2 samt branddimensionering enligt Eurokod 5 del 1-2.

 

 

Ny CLT-modul

En av de stora satsningarna för version 19 är en helt ny modul som ger möjligheten att analysera och dimensionera laminerade konstruktioner. Modulen beräknar spänningar och deformationer av laminatlager så att den kan användas för att dimensionera exempelvis korslimmade träskivor, limträ, LVL, plywood eller andra trälaminat. Modulen kan dessutom användas för mer än bara träkonstruktioner då även andra material kan definieras eller väljas ur materialbiblioteket.

 

Den nya laminatmodulen innehåller både isotropa och ortotropa materialmodeller. Lager med ortotropa material kan roteras så att olika egenskaper beaktas för olika riktningar. Det går också att bestämma om de olika lagren ska beräknas med eller utan skjuvkoppling. Vi ser med stor glädje fram emot att kunna erbjuda dessa nya trädimensioneringsverktyg och förbättringar som våra användare har önskat till FEM-Design 19.

Bilder från KL-trähandbok

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you