What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tips & Trix - WIN-Statik del 10

Meddelanden i Foundation

I programmet Foundation kan en hel del meddelanden erhållas beroende på vilka förhållanden som gäller. Vissa av dessa är av informerande karaktär medan vissa är varningar som man behöver ta på stort allvar. Då och då får vi på supporten frågor kring vad som gäller varför nedanstående är tänkt att sprida ljus kring detta.

Exempel:

Platta 4x4x0.6 m med pelare 0.6x0.6 m. Normalkraft 500 kN och ett moment Mx = 670 + 25 *0.6 = 685.0 kNm. Vid beräkning erhålls nedanstående meddelande:

 

                   

 

Detta är alltså ett meddelande av infokaraktär som säger att excentriciteten > b/6 med b = plattans sidmått. Lasten finns inte längre inom kärngränsen och plattan kommer teoretiskt att lyfta något. Studerar man spänningsfördelningen enligt Navier ser man följande:

 

 

 

12 cm av plattan har teoretiskt inte längre kontakt med marken. Detta betyder alltså inte att plattan är nära att stjälpa utan momentet kan ökas en hel del ytterligare innan man når det kritiska området.

Vid stjälpning är det equilibrium limit state (EQU) som kontrolleras enligt EC7 Annex A A.2. Partialkoefficienten för de stjälpande krafterna ska då vara 1.5 och för de permanent mothållande 0.9 och de variabelt mothållande noll enligt Table A.1. För alla krafter som anges i programmet förutsätts dessa koefficienter vara inbakade utom för den normalt gynnsamma egenvikten som beräknas av programmet. Där kan då denna reduceras med faktorn Gamma_g som i detta fall sätts till 0.9 enligt nedan.

 

              

 

Om vi nu ökar momentet så kommer till slut ett nytt meddelande. I det här fallet sker det vid momentet ca 1280 kNm eftersom excentricteten då > b/3.

 

                         

 

Enligt EC7 6.5.4 måste nu speciell försiktighet iakttagas enligt ovan. När detta meddelande kommer är det en varning att man om möjligt bör förändra indatan för att komma ifrån problemet. När excentriciteten är så här stor är bara en del av plattan effektiv med hänsyn till det jämnt fördelade grundtrycket som ligger till grund för kontrollen av markens kapacitet.

             

Beroende på markens kapacitet kan ändå tillåtet grundtryck fortfarande överskrida det aktuella. När så inte längre är fallet erhålls meddelandet:

 

                               

 

Ökas sedan momentet ytterligare så erhåller man till slut nedanstående meddelande och beräkningen avbryts.

 

                                               

 

För relativt små och tjocka plattor kan även andra typer av infomeddelanden erhållas. Vissa av dessa har ställt till en del förvirring hos våra användare varför vissa förändringar görs i senaste version 6.5.003.

Exempel:

                      

Nu är plattan 2x2x0.6m och belastad av normalkraft 500 kN. Vid beräkning erhålls i version 6.5.002 följande meddelande som kommer för varje lastfall:

                     

Genomstansningen kontrolleras vid fyra snitt och det som händer är helt enkelt att avståndet från pelarkant till det näst yttersta snittet + täckskikt sida hamnar utanför plattan. Eftersom armeringen används vid beräkning av kapaciteten måste plattkant befinna sig minst på avståndet täckkikt sida utanför det aktuella snittet. Följaktligen befinner sig då även det yttersta snittet utanför dessa gränser.

 

                            

 

Meddelandet har ställt till en del förvirring och flera ärenden har kommit in på supporten kring detta varför vi i version 6.5.003 har beslutat att ta bort dessa meddelanden och istället informera i resultatabellen om vad som händer.

 

                                                

 

Minskas plattan ytterligare till 1.6x1.6x0.6 m så påverkas även snitt 2 beläget på avståndet d från pelarkant liksom kontrollen av skjuvning som också utförs på avståndet d. Gällande skjuvning kan då upp till fyra meddelanden per lastfall erhållas som informerar om att ingen skjuvkontroll är möjlig, två för x-led och två för y-led.

 

          

 

För genomstansningen blir resultatet enligt nedan.

 

Sedan är programmet avsett för plattor och enligt EC2 5.3 (4) skall en platta ha en minsta sidlängd som inte är mindre än 5 gånger tjockleken. Samma regler gäller för beräkning av minimiarmering enligt EC2 9.3.1. Om måtten ligger inom dessa begränsningar uppstår inte problemet med snitt utanför plattan.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you