What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Tips & Trix del 3

Välkommen till del 3 av denna serie i tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.

 

Typkopplingar gör modellen enklare att granska

Genom att använda typkopplingar får du bättre kontroll på alla kantkopplingar i din modell. Gå in på inställningarna för kantkopplingen och välj i rullistan längst upp på fliken ”Data”. Som standard står detta val på ”Custom” vilket också är vanligast bland våra kunder. Men vi vill tipsa om möjligheten att använda en redan färdigdefinierad kopplingstyp. Detta möjliggör nämligen filtrering, färgläggning och ger en bättre struktur i modellen.

                           

 

Vi väljer att ena kanten sätts till type ”Hinged” och den andra till ”No shear”. Genom att använda ”Colours”-funktionen som hittas under menyn ”Tools” kan kantkopplingarna färgläggas i valfri färg. Det går även att tända upp namnet på kantkopplingen genom att gå in i settingsmenyn och under ”Display” välja ”Connection, diaphragm”. Väl där inne kryssas ”Type” i. Tänk på att texter enbart syns om du står i wireframe läget! Detta kommer göra arbetet med att granska modellens kopplingar till en enkel sak!

 

                   

 

Listfunktionen – Här hittar du all rådata

Genom att använda list-funktionen når du samtliga indata och utdata som finns tillgänglig i modellen. Funktionen nås genom att gå till ”Tools” och välja ”list”. Därefter markerar du de objekt som du vill lista data för.

Längst upp till höger i list-rutan väljs vilka objekt som ska listas och var listan ska skickas. Ett vanligt arbetssätt är att lista saker till urklippet. Då kan du som användare sedan klistra in listan i valfritt program, t.ex. excel. Med ”Format Table” och ”Options”-knappen nås inställningar för det aktuella resultatet och med ”List tables” listas tabellen. Lägg märke till att du ska bocka i ”Regional decimal symbol instead of dot” om du använder svenskt excel då decimalavskiljande tecken ej är punkt utan komma i Sverige.

Det går även att skapa Batch-exporter där flera olika listresultat finns med. Dessa går sedan att spara och återanvända i olika modeller. Detta är ett effektivt och snabbt sätt att få ut rådata från olika modeller.

 

                     

 

Shift-knappen löser dina modelleringsproblem

Shift-knappen är en doldis i sammanhanget men kan vara mycket kraftfull vid modellering. Öppna valfritt verktyg, t.ex. Column-verktyget. Håll musmarkören på en linje och tryck ”Shift” för att extrapolera denna linje. Du kan sedan flytta musmarkören till ett annat objekt och få en placering av pelaren i linje med den extrapolerade linje i höjd med de objekt som du valt. Du låser alltså placeringen till att bli längs linjen. Håll istället musmarkören över en yta och klicka på ”Shift”. Ytan blir då orange och placeringen låser sig till ytans plan. Du kan då välja en punkt i ett annat plan och projicera denna till det markerade ytans plan. Låter det krångligt? Testa själv och märk hur enkelt det faktiskt är!

 

 

                           

 

 

Snabbt in i settingsmenyn

För att snabbt nå settingsmenyn, t.ex. för att slå på de lokala koordinatsystemen, kan du enkelt klicka på gruppnamnet för respektive grupp. Då hamnar du på inställningarna för denna typ av objekt!

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you