What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tips & Trix – FEM-Design del 8

Tips & Trix – FEM-Design del 8

Välkommen till del 8 av denna serie i tips & trix i nya versionen FEM-Design 20. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design

Olika fönster samtidigt

Många gånger kan det vara användbart att titta på två resultat samtidigt, eller kanske två vinklar av samma objekt. I dessa situationer kan man öppna upp ett ytterligare fönster i FEM-Design genom att gå till Window/open. Därefter kan fönstren arrangeras automatiskt genom att använda Window/arrange. Klicka i de fönster som du vill göra aktivt, därefter kan du välja resultat eller inställningar för detta specifika fönster.

                   

Annexversion

Har du koll på vilken annex-version som FEM-Design använder? Håll bara musmarkören över ditt val av annex för att se vilken version som är implementerat i programmet.

                           

 

Units

Föredrar du radianer i stället för grader? Kanske är du van att jobba i millimeter och inte meter? Gå då in i Settingsmenyn och ändra till den enhet som passar dig bäst! Inställningen hittar du under Settings/Window/Units.

 

                   

 

Texter i 3D-vyn

Många gånger kan det vara användbart att skriva texter i 3D-vyn. Detta är användbart för att till exempel hålla koll på modellens olika delar eller vid jämförelser mellan alternativa modelleringar. Använd då text-verktyget som hittas under draw/text. Klicka på default settings-knappen för att ändra textstorlek och textstil. Texten klickas sedan enkelt ut på valfritt ställe i 3D-vyn.

 

 

                

 

 

Med vänlig hälsning StruSoft Team

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you