What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

The Maersk Tower | Rambøll

The Maersk Tower, extension of the Panum Complex

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bygger et samlingspunkt for international forskning og undervisning i sundhed og sygdom. Rambøll er ingeniør og vore programmer anvendes til beregning og tegning.

Læs mere om projektet:

→  Ramboll 
→  C.F. Møler
→   Faculty of Healt and Medical Sciences
What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you