What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

TEMA: Grundläggning - Optimering av pålplacering, ett automatiskt script

Att bestämma placering av pålar kan vara en svår och mycket tidskrävande uppgift. I stora konstruktioner med många pålar och lastkombinationer blir det ännu mer komplext. Detta vill vi hjälpa till med!

Vi har utvecklat ett automatiskt verktyg för att optimera placering av pålar.

Genom att använda vårt öppna FEM-Design API kan vi generera många alternativa placeringar och sedan mäta vilken som är bäst. Denna information används sedan för att steg för steg förbättra placeringen. Processen är automatisk och sparar både tid, material och resurser!

I detta exempel har vi en modell med punktlaster och utbredda laster som är placerade asymmetriskt på plattan. Här har vi, på bara några iterationer, minimerat nedböjningen av plattan i den högra flygeln. Max nedböjning minskar med över 60 % och följaktligen jämnas också pålkrafterna ut mellan pålarna. Övriga pålar som har en bra placering lämnas orörda. 

Algoritmen fungerar på detta sätt:
1. Beräkna och läs in alla reaktionskrafter i pålarna och nedböjningen av bottenplattan.
2. Beräkna ett jämförelsetal över hur bra den aktuella placeringen är. En jämn fördelning av krafter mellan alla pålar över alla lastkombinationer samt små nedböjningar ger ett lågt (bra) jämförelsetal.
3. För alla pålar, repetera steg 1–2 fast där en specifik påle förflyttas i taget i någon riktning. 
4. Därefter flyttas alla pålar ett litet steg i den riktning som förbättrar jämförelsetalet mest. Repetera steg 1–3 tills konvergens uppnås.

Startplacering:

Slutplacering:


Scriptet är generellt och använder sig av resultatet från FE-analysen vilket gör det möjligt att köra svåra geometrier och avancerade belastningar. Om en mer strukturerad pålplacering eftersträvas finns också möjligheten att sätta symmetrivillkor eller andra geometriska villkor som pålplaceringen ska uppfylla. 

Rädd för hur toleransen på pålarna påverkar lastfördelningen? Då vi vet vilken förflyttning som ger ett förbättrat resultat vet vi också vilken förflyttning som ger störst försämring av resultatet. Detta går att använda för att kontrollera toleranserna genom att förflytta samtliga pålar i den mest ogynnsamma riktningen med storleken av den angivna toleransen.

All information från respektive körning sparas i en databas och kan sedan enkelt hämtas ut. Detta är väldigt användbart vid en situation där man vill använda sig av generativ design och manuellt välja en lämplig lösning utav de bästa alternativen som datorn har genererat. 

Nyfiken? Hör av dig till oss så kan vi diskutera ett lämpligt upplägg och hur scriptet kan anpassas till era specifika projekt och produkter!

Missa inte heller vår grundläggningskampanj som löper augusti ut med fina priser på våra grundläggningsmoduler till FEM-Design och WIN-Statik.

Kontakt:
Isak Björhag
isak.bjorhag@strusoft.com
+46(0)768 72 81 63

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you