What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Ta hjälp av murade väggar vid stabilisering

I Sverige används den murade väggen mest som skalmur dvs som klimatskydd. I våra grannländer däremot tar man oftare hänsyn även till dess bärande egenskaper. En och annan gång får vi dock på supporten frågor om våra program kan hantera bärande väggar av tegel eller olika former av block och informerar då om programmet Masonry Design.
Med detta program kan man förutom att dimensionera den murade väggen/pelaren för vertikal- och sidolast med eller utan armering även beräkna skjuvväggar som därmed ingår i byggnadens stabiliserande system.

Som exempel studerar vi en T-formad vägg av massivt tegel med ovanstående mått. Väggen belastas av följande vertikala och horisontella laster.

En beräkning visar att väggen blir instabil pga den stora horisontalkraften.

En möjlighet för att få väggen stabil är förstås att öka dess storlek och därmed egenvikt men detta är oftast inte ett möjligt alternativ. Ett annat sätt är att vertikalarmera väggen vilket vi prövar här.

Vi väljer 6 armeringsstänger med diameter 10 mm placerade i hålstenar 4 m från väggens vänstra kant. 

Stängerna måste förstås förankras ner i underliggande platta. Vi erhåller nu en stabil vägg men skjuvkapaciteten i väggen är otillräcklig.

För att klara detta väljer vi att även horisontalarmera väggen.

Programmet väljer att armera var sjätte fog med dubbla stänger med diameter 6 mm. Skjuvkapaciteten i väggen är nu tillräcklig.

Ytterligare ett problem återstår nämligen skjuvkapaciteten mellan vägg och platta.                         

För att lösa detta kan man använda skjuvdymlingar.

Vi väljer dymlingar med diameter 12 mm.

Programmets beräkning visar att 6 dymlingar krävs mellan vägg och platta för att erhålla tillräcklig kapacitet.
Väggen klarar nu att hantera de aktuella lasterna.
 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you