What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Sweco har konstruktionsberegninger med i BIM-cirklen

Sweco har konstruktionsberegninger med i BIM-cirklen

Sweco Danmark sidder med i fronten af feltet, når det kommer til at implementere BIM i konstruktionsberegninger. 

Sweco har over flere år, rykket sig fagligt når det kommer til at udnytte informationerne i de forskellige bygningsmodeller. For ca. ½ år siden blev projektet, ”Lavetten” afleveret. Lavetten er et større boligprojekt i Ørestaden, som i forskellige zoner er både pælefunderet og direkte funderet samtidig med, at der er kælder under en del af projektet. Byggeriet består af 242 lejligheder, som fordeler sig på 21.000 M^2. Dette er det hidtil største konstruktionsprojekt som SWECO testede deres nye automatiserede BIM workflow på. Jeg tog derfor på besøg hos Sweco for at indsamle gode råd, som vil kunne løfte anvendelsen bredt i branchen. Hvor skal man starte henne, og hvad skal man være opmærksom på?

I denne artikkel interviewer jeg projektleder Civ. Ing. Kristian Lindegaard og Civ. Ing. Anders Hejnfelt, for at få et indblik i, hvordan de kom i gang. 

For Kristian Lindegaard startede interessen for ca. 10 år siden. ”FEM programmerne tilbød allerede den gang mange muligheder, men der er også ting man skal være opmærksomme på. Vi brugte den gang mange timer på at finde den bedste arbejdsgang således, at vi kunne få de gennemskuelige resultater som vi ønskede”.  

For Anders Hejnfelt startede interessen på DTU. Som kandidat-studerende var interessen stor for BIM og visuelle programmeringsværktøjer, og ved ansættelsen hos Sweco lå det nærliggende at se på, om der var nogle processer som kunne optimeres og automatiseres.

Anders Hejnfelt og Kristian Lindegaard satte sig for, at optimere arbejdsgangene ved projektering af elementbyggeri.” Efter indledende forberedelser, startede projekteringen af Lavetten. Dette var det første større elementprojekt vi testede metoden på. Vi ønskede, at gøre det så enkelt som muligt, for at sikre at første projekt kom godt i mål. Vi startede derfor med at arbejde på Revit-modellen. Vores Dynamo script justerede de analytiske linier således, at vi var sikre på, at geometrien var korrekt. Kvaliteten af den analytiske model er afgørende for, hvorvidt man kan bruge modellen videre forløbet. I dette projekt overførte vi blot vægskiverne. Ikke andet. Hver vægskive blev trukket over i FEM-Design, så vi kunne aktivere vores fuger. Vi brugte vores lastfordelings-regneark til fordeling af lodret og vandret last, og sendte dem ind i vægmodellerne. Dette er vores råd til andre som vil starte op på denne arbejdsmetode. Opdel 3D opgaven i 2 stk. 2D opgaver (en til vandret- og en til lodret lastfordeling). Først når man behersker dette, kan man gå videre til 3D”. 

På dette projekt fik vi også fra elementleverandøren leveret en IFC model med armering, fugelåse og indstøbningsdele. Elementleverandøren skabte denne med StruSoft IMPACT. Elementleverandørens IFC model sammenholdt vi med vores egen Revit model. Hermed kunne vi visuelt kontrollerer overensstemmelse mellem de 2 modeller. Det gav et godt overblik. 

Efter et vellykket projekt, er SWECO klar til næste skridt. En fuld 3D model. Denne model skal bruges på konstruktionsprojektet til ”Zleep Hotel og Fitness” i Lyngby hvor det statiske system på projektet bliver helt klassisk udfordret af, at der skal være store åbne arealer i fitness centeret i stueetagen. Dette betyder, at der skal laves udvekslingsbjælker, og at facade-linien skal bæres af en høj bjælke. Hvis man ikke tænker sig godt om, når man laver modellen, vil facaden aktiveres og virke som høj bjælke. Det ønsker vi ikke, siger Anders. Væggens virkemåde styres derfor ved at angive frihedsgrader i alle vægsamlinger, samtidig med at bjælkens E-modul hæves. På denne måde ”suger” bjælken den lodrette last til sig, og vores model kommer til at fungere ligesom ved en håndberegning.

Til at konstruere den statiske rapport, anvender vi en blanding af dokumentations-modulet og Excel. Geometri og laster viser vi i dokumentationsmodulet. Resultater af beregninger og efterbehandling foretager vi ved at sende dem fra FEM-Design til Excel. Her har vi lavet nogle skabeloner, som systematiserer outputtet og gør det enkelt at lave KS. Det er også i disse skabeloner at vi dimensionerer fundamenterne. 

SWECO Danmark deltager aktivt i udviklingen af FEM-Design med råd og ønsker til videre udvikling. 

Parter på de omtalte byggerier:

Lavetten:

Zleep Hotel og Fitness:

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you