What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

StruSofts licenspool hjälper Ramboll att utvärdera licensbehovet

När efterfrågan var större än tillgången på FEM-Design licenser på Ramboll, ville man utvärdera hur många som behövdes. Med hjälp av StruSofts licenspool får man en bild av det verkliga behovet och man får ett beslutsunderlag för kommande investeringar i fler licenser.

På Ramboll jobbar omkring 240 FEM-Design användare inom den globala koncernen, främst inom de nordiska länderna, Sverige, Norge och Danmark. Idag har man 51 licenser. Men vid produktionstoppar ökade beräkningsarbetet i FEM-Design och det uppstod en brist på licenser.

- Att inte få tillgång till en licens för att göra sitt jobb skapade frustration, berättar Göran Bobeck som är mjukvaruansvarig på Ramboll. Det ledde till att man fick vänta på lediga licenser för att till slut kunna genomföra beräkningarna. Då är man inte produktiv som ingenjör.

Utvärdering med hjälp av poolen

Det stod klart att man måste få en bild av det verkliga behovet för att undvika den uppkomna situationen och lösa problemet med för få licenser. Därför tog man hjälp av StruSofts licenspool.

- Det är en temporär lösning för att besvara frågan hur många licenser som kan komma att investeras, säger Göran.

I utvärderingsarbetet lade man till 20 licenser av FEM-Design 3D Structure i licenspoolen utöver de 51 som man själv äger. Dessa tjugo är inte dedikerade till vissa ingenjörer utan är tillgängliga för alla. Den som behöver göra en beräkning tar en ledig licens och använder den tills man fått resultat. Därefter loggar man ut så att någon annan kan använda licensen.

Med utvärderingens resultat som utgångspunkt är det lättare att gå vidare i diskussionerna för att köpa in fler licenser.

Intervju: Love Jansson


 

FAKTA - Så fungerar licenspoolen

Vi på StruSoft är medvetna om att behovet av licenser kan vara svårt att förutse och att behovet kan variera över tid.

Det problemet löser licenspoolen.

Det finns olika användningsområden för denna licenspool:

1. Kontinuerlig utvärdering av ett verkligt licensbehov och därefter köpa rätt antal licenser   

2. Täcka upp licensbehovet vid temporära toppar

3. En kombination av ovan

4. Licenspoolen fungerar också som ett alternativ till att köpa ytterligare licenser.        

Dra nytta av licenspoolens fördelar:

• Det finns alltid tillgängliga licenser i poolen. Du behöver alltså inte vänta på interna beslut om köp, eller att vi på StruSoft ska lägga till fler licenser.

• Antalet licenser i licenspoolen kan du själv välja, och således bestämma nivå på både kostnad och flexibilitet.

• Licenspoolen är ett perfekt sätt att mäta den verkliga användningen av det aktuella programmet hos era ingenjörer för att besvara frågan: Hur många licenser behöver vi för att täcka vårt behov?

• Med hjälp av licenspoolen kan en större organisation få en uppfattning om hur stort överutnyttjandet är per lokalkontor, dvs. vem skall betala.

• Om det akut uppkommer brist på licenser för att kunna arbeta vidare i ett projekt så löser licenspoolen detta eftersom det alltid finns lediga licenser.

• Tack vare licenspoolen säkras kontinuiteten i projekten och eliminerar flaskhalsar som slösar med tid och personalresurser. Ingenjörerna kan fortsätta med beräkningarna som vanligt och projektet fortgår utan avbrott.

• Licenserna släpps när de inte används och blockeras inte i onödan.

• …och kanske det bästa - användarna undgår frustration och stress över att inte få tag i licenser.

 

 

 

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you