What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Skräddarsydd kurs fördjupar Skanskas kunskap om geomodulen

Intresset för FEM Designs geomodul 3D Soil var stort på Skanska i Malmö. Med hjälp av vår skräddarsydda kurs fick konstruktörerna en djupare kunskap om modulen utifrån deras behov.

Att fördjupa kompetensen och nå nya insikter är ett viktigt steg för att analysarbetet med våra program ska bli både enklare och effektivare. Vägen dit är självklart att gå en utbildning hos oss. Vi har ett heltäckande utbud av kurser som ger färdigheter på olika nivåer och blir en bra kunskapsbas som användaren kan bygga vidare på med fler kurser.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar som är utformade efter användarens behov och anknyter till projekt och utmaningar som man stött på i beräkningsarbetet. En djupdykning med avstamp i användarens arbetsvardag med stort fokus på egna frågor och hur de kan lösas i FEM Design.

Anpassad kurs om 3D Soil på Skanska

På Skanskas kontor i Malmö är intresset stort för FEM Designs geotekniska modul 3D Soil. Konstruktörerna på avdelningarna för hus och bro efterlyste mer kunskap hur de kan nyttja modulen på bästa sätt utifrån sina erfarenheter i projekten. Därför valde man att be oss ordna en anpassad kurs.

- Isak och Luis på StruSoft kom till vårt kontor i Malmö och höll kursen under en dag för mig och mina kollegor som jobbar med grundkonstruktion, berättar konstruktören Kent Phung. Vi var 15 konstruktörer och hade förberett oss och samlat olika frågor och funderingar som vi fick tillfälle att ställa och diskutera.

Kursens upplägg på Skanskakontoret innehöll flera moment med fokus på geoteknik, där varvades teori med praktik tillsammans med olika tillämpningar och funktioner hos modulen. Under dagen jobbade deltagarna med att lösa uppgifter och fick flera tips för att underlätta analysarbetet. Konstruktörerna fick under kursdagen diskutera och ventilera problem och ställa de förberedda frågorna.

Vad tycker du om denna form av utbildning med anpassad kurs?

- Jättebra, säger Kent. Framför allt att kursen utgick från våra behov och att vi fick reda ut alla frågetecken som vi haft. Dessutom var det intressant att få ta del av konstruktörer hos oss på andra avdelningar, hur de jobbar och vilka tankar som de har i beräkningsarbetet med 3D Soil.

Kursen gav konstruktörerna en bra grund att stå på.

- Tanken är att vi på egen hand ska jobba vidare med modulen, säger Kent. Vi har diskuterat att gå vidare och be StruSoft arrangera en fortsättningskurs hos oss så att vi kan ytterligare fördjupa kunskapen.

Nära utbyte av tankar och ideér på plats

En viktig poäng med våra anpassade kurser är att få en kreativ studiemiljö med utrymme för impulsiva frågor från deltagarna, få igång en livfull problemlösande diskussion och ge bra och tydliga exempel på analyser i mjukvaran. Närhet är ett nyckelord för oss. Därför kan vi inte arrangera dessa skräddarsydda kurser över nätet, via Skype eller motsvarande. Då skulle all spontanitet och dynamik gå förlorad.

På dessa anpassade kurser finns ingen övre gräns på deltagarantal, i regel brukar de vara upp till tio personer. Om det är ett större antal har vi också fler kursledare för att täcka in allas behov. Kursen kan arrangeras som en del av en teknikdag eller som en enskild insats och kan också anknyta till ett aktuellt projekt. Vi är flexibla så att kursen blir så värdefull som möjligt och vi tar också fram ett särskilt utbildningsmaterial baserat på kundens behov och frågeställningar.

Efter kursen, när användaren sitter vid datorn och ska tillämpa all ny kunskap i ett projekt, uppstår ibland frågor. Enklaste sättet är att ta kontakt med den kundcoach som har lett kursen och kan snabbt och enkelt ger förslag på lösningar. Handlar det om funktioner i programmet eller modulerna är det bäst att kontakta supporten.

Våra anpassade kurser utgår från dig som användare och dina utmaningar. Kontakta din kundcoach för att veta mer eller beställa en anpassad kurs, du hittar kundcoacherna här.

  

Kent Phung, konstruktör på Skanska, tyckte den skräddarsydda utbildningen i 3D Soil var bra.

- Framför allt att kursen utgick från våra behov och att vi fick reda ut alla frågetecken som vi haft.

 

Bildkälla: Skanska

Reportage: Love Jansson, ComWise

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you