What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Samarbete mellan Peikko och StruSoft gav ny beräkningsfunktion i FEM-Design

Nu underlättas dimensioneringen av konstruktionselementet Deltabeam i FEM-Design med hjälp av en ny funktion. Det är ett resultat av samarbetet mellan tillverkaren Peikko och StruSoft. Vi drar nytta av StruSofts erfarenheter av betong, menar Peikkos vd Topi Paananen.

I trettio år har konstruktionselementet Deltabeam använts i mer än 15 000 byggprojekt runt om i världen. Den tillverkas i stål av finska Peikko, som är en global leverantör av infästningsdetaljer till betongkonstruktioner och samverkansstommar.

Nu i vår släpptes en helt ny funktion i FEM-Design som underlättar dimensionering av balken i FEM-Design. En stor fördel är att konstruktören får rätt styvhet i FEM-modellen på ett tidigt stadium i projekteringen. Programmet presenterar automatiskt olika förslag på dimensionering utifrån data från Peikko.

För att utveckla den innovativa beräkningsfunktionen inledde Peikko och StruSoft tillsammans ett projekt för ett år sedan. De båda företagen har många beröringspunkter.

- Vi är branschkollegor och har lärt känna varandra genom åren, säger Topi Paananen som är vd för Peikko Group. Vi arbetar på samma marknad, mot samma kunder och vi har en gemensam förståelse för byggbranschen och dess utmaningar.

Det är inte första gången som de två nordiska företagen samverkar.

- Detta är vårt andra projekt och kommer inte att bli det sista, menar Topi. Vårt samarbete fungerar utmärkt eftersom vi har ett ömsesidigt förtroende mellan oss. Det har varit en kreativ och dynamisk tid i vårt utvecklingsprojekt.

Varför har Peikko valt StruSoft och FEM-Design i utvecklingsprojektet? Det finns andra program på marknaden.

- En viktig orsak är StruSofts kompetens och erfarenhet inom betong, till exempel med programmet IMPACT. Där överlappar våra marknader varandra.

Beräkningsfunktionen ger vinster för båda företagen.

- Vi tillverkar fysiska detaljer och våra kunder behöver FEM-stöd när de ska välja rätt dimension på balken. Användarna av FEM-Design får en bättre möjlighet att enklare få rätt dimension och vi på Peikko ökar vår synlighet på marknaden med stöd av en internationell välkänd leverantör av FEM-program.

Topi ser flera fördelar med beräkningsfunktionen. Konstruktören sparar tid eftersom man snabbt kan värdera olika alternativ av dimensioner. En annan fördel är att designen av byggnadskonstruktionen förbättras eftersom rätt dimension väljs vilket också underlättar monteringen i stommen.

- Kunden håller tidsramarna och samtidigt ökar kvaliteten i byggprojektet.

Efter releasen har utbildningar körts igång där användaren får mer kunskap hur beräkningsfunktionen fungerar i praktiken. Det nordiska samarbetet är en framgång för båda företagen och öppnar upp för nya spännande utvecklingsprojekt.

Love Janson, ComWise

 

   

Bild: Peikko.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you