What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Opdateringer i Dimension

Opdateringer i Dimension indeholder i korte træk følgende ændringer:

- Nyt Murværksprogram

- Opdatering af programmerne til 64-bit

- Materialerne træ, stål og andre materialer er medtaget i Stringerprogrammet

- Øvrige opdateringer af Dimension programpakken

- Nyt VarmeNet program

- Nyt VandNet program 

Nye videoer til de tre nye programmer kan ses her for hhv. Murværk, VandNet og VarmeNet

 

Vi afholder en række webinarer omhandlende faglige emner i programmerne. Her kan du bla. blive opdateret på følgende: Dimension 2020, Murværksprogram og Stringerprogram.  Go to Webinars

 


 

Installationsvejledning kan hentes HER

Da opdateringen benytter en ny licensfil, kan der være behov for at hente denne. Se nedenstående videoer.

Opdatér en single bruger licens (ligger lokalt på computeren)

Opdatér en netværkslicens (ligger på serveren)

Ved problemer med installationen kan vores support kontaktes på telefon  7070 7307.

 


 

Murværksprogrammet, Masonry Design, bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægge, stabiliserende vægge, mursøjler, murbjælker og rette murbuer.

Videoen vedr. Murværksprogram kan ses HER på engelsk. Vi er i gang med at lave en dansk video.

 


 

VarmeNet, Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed. Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af varmeinstallationer.

Videoen vedr. VarmeNet kan ses HER.

 

VandNet, Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed. Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af vandinstallationer. 

Videoen vedr. VandNet kan ses HER.

 


 

Vi har i år, opdateret alle programmer, så de nu kører 64-bit, hvilket giver programmerne en væsentlig bedre hukommelsesstyring. Dette betyder bedre mulighed for at beregne større sager, især i Plan Ramme, hvor vi har haft eksempler på at programmet ramte hukommelsesloftet for 32-bit programmer. I alle programmer  med lastkombinationer (med undtagelse af Stringerprogram), er det gjort muligt at importere lastkombinationer fra andre sager. Dette forudsætter dog at lastkombinationsoversigten og lastgruppeoversigten er tom. Automatisk generede lastgrupper medtages dog ikke i Plan Ramme.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you