What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Nye VVS programmer til det danske marked samt opdatering af Dimension programpakken

Nye VVS programmer til det danske marked samt opdatering af Dimension programpakken

Hermed udsendes en opdatering til Dimension programpakken, som indeholder følgende:

Vi har lavet to videoer vedr. de to nye programmer kan ses her for hhv. VandNet og VarmeNet.

Webinar

Vi afholder to webinarer omkring vores to nye programmer.

Opdateringsvejledning

Installationsvejledning kan hentes her.

Ved problemer med installationen kan vores support kontaktes på telefon 7070 7307.

VarmeNet

Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed.

Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af varmeinstallationer. Med programmet er det muligt at beskrive en varmeinstallation, bestående af 2 strengsanlæg, med og uden retur, stikledninger og varmeafgivere. Efter at nettet er beskrevet og data er checket og eventuelle fejl er rettet, er det muligt at foretage en beregning. Under beregningen fordeles vandstrømme, dimensioneres radiatorer, ventiler og pumper. Til slut beregnes evt. forindstillinger. På den måde inddateringen foregår, er det meget nemt at tilføje eller slette ledninger og varmeafgivere, for at derefter at foretage en ny beregning.

Se nedenstående video.

VandNet

Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed. Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af vandinstallationer.

Med programmet er det muligt at beskrive en vandinstallation, bestående af stikledning, fordelingsledninger, tapsteder og cirkulationsledning.

Efter at nettet er beskrevet, data er checket og eventuelle fejl er rettet, er det muligt at foretage en beregning. Herved fordeler programmet vandstrømme, udregner sandsynlige vandstrømme, og ud fra trykket i anboringen og minimum krævet tryk ved tapstederne, dimensionerer programmet rørstrækningerne, således at trykket udnyttes bedst muligt, samtidig med at den maksimale tilladelige vandhastighed i rørene ikke overskrides. 

Cirkulationsledninger, dimensioneres ud fra krav til maksimal afkøling af det varme brugsvand, krav til en minimal vandhastighed i cirkulationsledningen, samt den maksimale tryktab i ledningerne. Den cirkulerende vandstrøm beregnes ud fra et givet varmetab pr. meter fra ledningerne.

På den måde inddateringen foregår, er det meget nemt at tilføje eller slette ledninger og tapsteder, for derefter at foretage en ny beregning.

Se nedenstående video vedr. VandNet

 

Stringer

Der er rettet flere af de engelske oversættelse, samt er der rettet i beregningen af forskydningsfelter for den linære beregning, for skæve forskydningsfelter. Endvidere er der foretaget enkelte rettelser i beregningen.

Kældervæg, Fundering og Støttevæg

I Kældervæg er resultatvisningen/udskriften af reaktioner flyttet til betonberegningen. I Fundering og Støttevæg er advarseltekster vedr. armeringen i fundamentspladen ændret.  

Brand

I Programmerne med brandberegning er det gjort muligt at beregne en 15 minutters brand, som det i visse tilfælde med automatiske sprinkleranlæg er blevet muligt at anvende.

Plan Ramme og Kontinuerlige Betonbjælker

Der er rettet i resultatgrafik, så små tekster bliver større. Som supplement til grafikken til oversigtsresultaterne i de enkelte lastkombinationer, er der gjort mulighed for udskrivning af en tabel med max. og min snitkræfter og max. udnyttelser for de enkelte stænger.

Øvrige rettelser

Der er desuden foretaget mindre rettelser af brugergrænseflad, udskrifter og hjælpefiler.

Fremtid

I forbindelse med den videre udvikling af Dimension programmerne håber vi, at I fortsat vil bidrage med ideer og ønsker. Disse er altid velkomne

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you