What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Ny rapportmodul sparar mycket tid för Abetong

Inom kort lanserar vi en ny rapportmodul till FEM-Design. Istället för att ingenjören lägger energi på att sammanställa beräkningsresultatet genererar modulen Prefab print rapporten i ett enda klick. Det kommer att spara tid för oss, säger Peter Öberg som är statiker på Abetong.

Idag finns inget enhetligt sätt att redovisa beräkningsresultaten i en rapport efter att modelleringen av prefab-elementen är klar. Man gör på olika sätt, till exempel för hand eller i Excel. Arbetet med att ta fram data till sammanställningen av lasterna riskerar att bli utdraget och slösar med projekttid.

Det problemet löser vår nyutvecklade och innovativa rapportmodul, Prefab print. Beräkningsresultatet sammanställs på ett standardiserat sätt och användaren skapar en rapport med ett enkelt klick. All viktig information blir överskådligt uppställt i en PDF som är interaktiv. Önskar man specifik detaljredovisning om ett element presenteras det i en pop up-ruta.

Modulen har utvecklats i nära samverkan med användare av FEM-Design. Vi har lyssnat på deras värdefulla synpunkter på hur de tycker att beräkningsresultat bör presenteras. Innovationen, som idag förhandsgranskas av utvalda användare, kommer preliminärt att lanseras till sommaren i år.

Den nya rapportmodulen till FEM-Design kommer att spara väldigt mycket tid. Det menar statikern Peter Öberg på Abetong.

- Modulen kommer att underlätta jättemycket eftersom jag inte behöver ta fram uppgifterna och skapa en rapport. Det sköter programmet. I stället för att jag för hand lägger tid på att sammanställa resultat från beräkningarna så genereras detta automatiskt.

Det är just denna arbetsuppgift som effektiviseras med den nya rapportmodulen och konstruktörerna som designar element och lägger till armering får resultatet av Peters beräkningar av de prefabricerade betongelementen betydligt snabbare.

När han inte behöver ta fram uppgifterna minskas arbetstiden i projektet rejält.

- Vid större beräkningar kommer jag att spara flera timmar tack vare modulen.

Och det är välkommet i Peters fullmatade arbetsdag där han kan ägna mer tid åt fler projekt. Det bidrar till att jobbet flyter på i en jämnare takt.

Skrivet av: Love Janson, ComWise

 

FAKTA PREFAB-PRINT

Automatisk redovisning av lastnedräkning och laster på prefabelement direkt från FEM-modellen.

Prefab print är en specialanpassad dokumentationsmodul för redovisning av resultat för prefabstommar. Det är ett separat program som automatiskt läser in indata och resultat från FEM-Design-filen direkt när den körs. Redovisningen sker automatiskt med enbart några få inställningar. Presentationen sker i PDF-format där yttre last samt kopplingskrafter och reaktioner redovisas snyggt och prydligt i tabeller med tillhörande skalenliga figurer. Det finns möjlighet att skapa en dynamisk PDF vilket innebär att bilderna är klickbara för att rymma ytterligare information på mindre plats.

Informationen från FEM-modellen redovisas enligt de stomlinjer och våningsplan som finns i modellen. Det är därför viktigt att dessa är definierade på ett korrekt sätt. Utöver detta bör verktyget ”Assign Load” användas för att knyta den yttre lasten till det objektet som de ska redovisas ihop med. På så sätt skapas en tydlig ordning i modellen som sedan PrefabPrint utnyttjar vid redovisning.

Utöver redovisning av reaktioner och kopplingskrafter utförs även vissa valbara dimensioneringskontroller. Här kontrolleras bland annat betongtryck och kapacitet i kantanslutningar.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you