What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

När spricker betong? - Tips & Trix

Inte alltid enkelt att förutsäga och i EC2 finns två olika sprickkriterier kompletterat med en tredje för det svenska annexet. I EC2 sägs följande: När det gäller att beräkna spänningar och deformationer kan sektionen anses osprucken med hänsyn till  fctm eller fctm,fl.  För att beräkna sprickvidd bör fctm användas enligt EC2 7.1.

Sprickkriterie fctm,fl

fctm,fl är den av dessa tre sprickkriterier som normalt ger det högsta värdet på betongens draghållfasthet och bör bara användas då inga axialkrafter belastar sektionen varken från last eller andra effekter.

 

Sprickkriterie fctm

fctm är det sprickkriterie som troligen är den mest använda i de flesta länder i Europa.

Sprickkriterie fctk/z

I det svenska annexet finns då ytterligare ett sprickkriterie som beror av miljöklass och livslängdsklass. Detta kriterie ger normalt ger det lägsta värdet på betongens draghållfasthet och därmed störst sprickvidder.

I WIN-Statiks betongprogram sker valet av sprickkriterie enligt nedan:

                                         

Som default gäller sprickkriterie fctm.

Så vilket kriterie bör användas i olika situationer? En viss vägledning hittas i Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 (Volym I).

 

Om man med en viss säkerhetsmarginal vill undvika sprickor bör alltså det senaste sprickkriteriet användas men om uppsprickningen ska användas för deformationsberäkningar kan istället något av de övriga kriterierna användas. Frågor kring detta har även nått Eurokods Helpdesk:

 

Inget nytt här utan en bekräftelse av det som står i Handboken. Däremot kan man få intrycket att det sistnämnda kriteriet endast gäller spännbetong. En annan fråga till Helpdesken ger dock klarhet i att så inte är fallet.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you