What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Möt Fredrik Lagerström - StruSofts prefabspecialist

Jag arbetar som kundcoach med fokus på betongprefab i våra beräkningsprogram. Parallellt med detta är jag produktägare för programmet PRE-Stress, ett program för analys och dimensionering av förspända balkar. En stor del av min tjänst är även att hålla utbildningar inom detta affärsområde, främst företagsanpassade men också schemalagda. Ta gärna kontakt med mig om ni har frågor kring prefablösningar samt om ni önskar en utbildning i FEM-Design eller PRE-Stress.

Jag började min anställning på StruSoft 2011 och innan dess arbetade jag som beräkningskonstruktör på Strängbetong under fem år. Efter min utbildning på Chalmers var jag allmänkonstruktör på en mindre byggkonsult i tre år.

Med mina erfarenheter inom prefab-branschen har min roll på StruSoft förändrats, från supportansvarig i FEM-Design till att utveckla våra beräkningsprogram med fokus på de speciella problemställningar som finns inom betongprefabkonstruktioner.

Under senare år har FEM-Design uppgraderats med anpassade lösningar inom betongprefab. Nya program har tillkommit som till exempel att beräkna spänningar i håldäck vid deformationer av upplagsbalkarna (Flexible Support) samt förbättrad funktionalitet i PRE-Stress.

Ett av de stora utvecklingsprojekt som vi på StruSoft gjort tillsammans med Contiga i Danmark är att ytterligare förbättra programmet PRE-Stress med synpunkter från våra användare. Detta har resulterat i möjligheter att utföra mer detaljerade beräkningar och i en funktionalitet för beräkningar av vridning, egna mallar för placering av förspänningslinor i tvärsnittet samt att räkna på spjälkning och klyvning. Vi har också förenklat inmatning av lastkombinationer så att användaren får automatiskt förslag till psi-värden och andra värden utifrån t.ex lasttyper.

Fler nyheter i PRE-Stress; är att räkna på lättviktsbetong och lägga in egendefinierade håldäckstvärsnitt via en dwg-import. Även genomstansning och avancerade tvärkraftsberäkningar enligt håldäcksstandarden EN1168 är funktioner som tillkommit under det senaste året. 

Kontakta Fredrik för mer information! 

 

                                          
What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you