What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Med våra företagsanpassade utbildningar ökar Ramboll kunskapen i FEM-Design

Med våra företagsanpassade utbildningar ökar Ramboll kunskapen i FEM-Design efter deras behov

Under hösten har vi haft företagsanpassade utbildningar på Ramboll Sverige. Det gav konstruktören Maan Al-Haideri en djupare kunskap i FEM-Design och han uppskattar vår kursledare Siavash Ehsanzamir.

- Han har både erfarenhet av att jobba i projekt med FEM-Design och har stor kunskap om programmet. Det bästa av två världar!

Under hösten har vi på StruSoft genomfört ett antal företagsanpassade utbildningar i FEM-Design på Ramboll Sverige.

- Syftet var att höja vår grundkompetens och stärka vår kunskap om avancerade beräkningar, säger Bengt Smeds. Han är teknikområdesansvarig inom byggnadskonstruktion på Ramboll och har också hand om utbildningar inom sitt område.

Kursupplägg efter Rambolls behov

Kurserna var helt företagsanpassade efter Rambolls behov och togs fram tillsammans med Siavash Ehsanzamir hos oss.

- Det gav oss frihet att utforma kurserna efter våra behov och lägga till avsnitt som är betydelsefulla för oss i vår verksamhet, säger Bengt. En stor fördel!<7p>

Det handlade till exempel om att ta med praktiska problemlösningar i deras arbetsvardag som varvades med teori. De skräddarsydda kurserna kördes digitalt och samlade ett trettiotal konstruktörer på olika kontor runt om i landet. Utbudet hade två nivåer. Grundkursen på två dagar utformades för nyanställda och de som ville bekanta sig med FEM-Design. För de som vill tillämpa sina kunskaper på en högre nivå fanns det tre fördjupningskurser på en dag att välja mellan. Siavash ledde kurserna och gav deltagarna en inlämningsuppgift som de skulle lösa och som efter godkänt resultat premierades med diplom.

Direkt koppling till pågående projekt

Byggnadskonstruktören Maan Al-Haideri på Ramboll har gått de företagsanpassade utbildningarna i FEM-Design. Den ena kursen handlade om trä och CLT-modulen och den andra om stål. Just dessa ämnesområden har han själv valt.

- Trä är framtiden och många beställare vill använda CLT i stommen, säger Maan. Jag har också ett intresse för stålhallar som jag har jobbat med i projekt.

Kurserna har mixat både teori och praktik och Maan ställde frågor, direkt hämtade ur pågående projekt. Han uppskattar kursledaren Siavashs pedagogiska förmåga.

- Siavash har både erfarenhet av att jobba i projekt med FEM-Design och har stor kunskap om programmet. Det bästa av två världar!

Maan har använt FEM-Design i tre år och med den fördjupade kunskapen blir det lättare att hantera projekten, menar han.

- Jag har lärt mig olika knep som snabbar på modellerandet och därför går beräkningarna snabbare. Jag vill gärna gå fler kurser både på grundnivå och fördjupning, till exempel 3D Soil-modulen.

Love Janson

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you