What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Masonry Design - ny uppdaterad version

Masonry Design ver 6.5 

En ny kraftigt uppdaterad version av programmet Masonry Design finns nu tillgänglig. Med programmet kan väggar, pelare, balkar och valv uppbyggda av stenar eller block dimensioneras. 

                                    

Huvudnumret i den nya versionen är en anpassning till den danska marknaden med danskt annex och danskt språk men i samband med detta har programmet även uppdaterats på följande punkter:

 

                                                        

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you