What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Månadens supportcase: Åtgärder för att förebygga förlorat arbete

Varför?

Ibland blir filer skadade och man får ett felmeddelande i stil med ”Load failed” när dessa öppnas. Den mest sannolika orsaken till detta är att fel eller någon form av avbrott uppstår medan datan skrivs till hårddisken.

Vad göra?

I FEM-Design finns en inbyggd funktion som automatiskt sparar filen. Om du vill återställa en automatiskt sparad fil går du till File > Recovery files.

I följande dialogruta ska den automatiskt sparade filen visas i listan och kan öppnas genom att klicka på Open drawing.

Återställningsfiler sparas i kataloguppsättningen i Settings > Environment > Directories. Vidare är det möjligt i Settings > Environment > General > System att ställa in det för vilket tidsintervall dessa filer ska sparas, med parametern Timesave.

IT-avdelningen på ditt företag kan ha ytterligare information om vad du ska göra om något händer med en av dina filer.

Vad kan jag göra för att förhindra skadade filer?

Det finns några möjliga åtgärder att vidta för att förhindra att värdefulla arbetstimmar går förlorade. Som nämnts inledningsvis är den vanligaste orsaken till att filer skadas att något händer under sparandet. När man till exempel arbetar direkt med en fil i projektmappen på en nätverksdisk. Vi rekommenderar att istället arbetar med filen på en lokal disk med hög skrivhastighetskapacitet.

Olyckor kan dock alltid hända, varför säkerhetskopiering alltid är en bra idé. Spara olika versioner under arbetets gång samt skapa kopior till mer än en fysisk enhet och maskin.

Detta kan automatiseras med molntjänster och tjänster som BIMcontact, Dropbox eller Google Drive så att din lokala fil kontinuerligt säkerhetskopieras till en projektmapp på en annan enhet. IT-avdelningen på ditt företag kan även ha ytterligare information om vad du ska göra för att förhindra att något händer med dina filer.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you