What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Kreativt kunskapsutbyte på StruSofts användarkonferens bidrar till att utveckla FEM Design

Kreativt kunskapsutbyte på StruSofts användarkonferens bidrar till att utveckla FEM Design

Den 10-11 oktober var det femte gången som StruSoft arrangerade den internationella användarkonferensen KCT. Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan ingenjörerna men också att utvecklarna träffar användarna och diskuterar hur programmet kan förbättras. Under de två dagarna presenterades bland annat den kommande version 19 av FEM Design och den nya spännande modulen för CLT-paneler.

I oktober var det åter dags för FEM Design KCT, som är StruSoft årliga användarkonferens inom FEM-analys. KCT står för Key Customer Team och arrangerades för femte gången. 40 engagerade ingenjörer från flera europeiska länder samlades i Budapest i två kunskapsintensiva dagar.

Varför arrangeras KCT?

- Det finns två syften, säger Dennis Kristensen som är vd för StruSoft. Vi vill göra det möjligt för användarna att lära av varandras erfarenheter. Vi vill också få tips på hur vi kan förbättra programmet. Omkring 80 procent av utvecklingsarbetet när en ny version ska tas fram baseras på förslag och idéer från användarna, det är mycket viktigt för oss.

Två fullmatade dagar

Budapest var en given plats för eventet eftersom det är där som StruSofts utvecklingsteam för FEM Design håller till. Under de två dagarna som KCT pågick fick deltagarna berika sig med en presentation av den 19:e versionen av FEM Design och den nya CLT-trämodulen samt fördjupa sina kunskaper om prefab, dokumentation och API.

En stor del ägnades åt presentationer där inte mindre än 18 företag visade hur FEM Design hjälpt dem att lösa problem och utmaningar i utvalda projekt. Dessutom fanns det gott om tillfällen att träffa utvecklarna, nätverka med andra ingenjörer och delta i diskussioner för att förbättra analysarbetet med hjälp av programmet.

       

Kreativa möten

Vi fick en pratstund med några svenska användare som var med i Budapest. I år var det fjärde gången som byggkonstruktören Simon Carlsson på Ramboll deltog. Varför åkte du till KCT?

- Framför allt för att fortsätta vår diskussion med utvecklarna, säger han. Vi har lämnat synpunkter till StruSoft om dokumentationsmodulen och hur den kan förbättras så att vi ska kunna få ett enklare informationsflöde i vår verksamhet. Nu ser vi resultatet av det när den nya versionen presenterades.

Konstruktören Siavash Ehsanzamir, som är beräkningsansvarig på Kåver & Mellin, har också varit med på KCT under många år.

- Vi var tre som deltog från vårt företag och vi ville främst få mer kunskap om hur programmet kan effektivisera vårt arbete, till exempel med fler automatiserade beräkningar. Behovet ökar av automatisering och det kan programmet hjälpa till med tack vare det öppna API:et. Det var intressant att veta mer om i Budapest.

Han hade flera kreativa möten med andra ingenjörer.

- Jag hade en bra diskussion med prefab-konstruktörer eftersom jag ville veta hur de löser en del problem. Över en kopp kaffe visade de projekten och berättade hur de gått till väga, det gav mig nya insikter. Jag hade också möten med programmerarna där jag tog upp frågor om FEM Design som de gav svar på.          

Ny CLT-trämodul väckte intresse

För Andrea Mosiello, som är beräkningsingenjör på Sigma Civil, var det däremot första gången.

- Jag tyckte det var spännande med den nya trämodulen som kommer och ser möjligheter att kunna dimensionera korslaminerat trä. Tidigare har jag gjort handberäkningar, nu ser jag fram emot att kunna dimensionera hela konstruktionen med den nya versionen av FEM Design. Det var mest intressant tyckte jag.

En annan stor poäng med Andreas deltagande på KCT var den personliga kontakten med StruSoft-teamet.

- Det gav jättemycket. Jag har ofta talat med Isak Björhag på StruSoft och nu fick jag tillfälle att träffa och lära känna honom. Mötet kommer att underlätta nästa gång jag har kontakt med Isak i någon analysfråga.

Ingenjörerna står inför många likartade problem, i synnerhet i kölvattnet av eurokoderna. Det märks därför en vetgirighet vilket resulterade i ett fritt kunskapsutbyte över gränserna, oavsett bransch, land eller språk. En viktig grogrund för att kunna utveckla programmet vidare. På frågan om Simon, Andrea och Siavash tänker åka nästa år om de har möjlighet kommer svaret snabbt och direkt: Ja!

       

FAKTA:

På användarkonferensen presenterades flera intressanta projekt där FEM Design varit ett betydelsefullt verktyg för att lösa problem och utmaningar.

Projekten presenterades av: Esplan, DWG, ÅF Buildings Denmark, AFM, Arup, MOE, NIRAS, COWI, Sweco Danmark, DMT Insenerid, PCC Projekt, UPB, Haug og Blom-Bakke, NODE, Kåver & Mellin, Ramboll.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you