What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Kort nyhetsuppdatering av FEM-Climate - vĂĄr nya applikation under utveckling

Kort nyhetsuppdatering av FEM-Climate - vår nya applikation under utveckling

På gång: Vi håller just nu på att utveckla en webbapplikation för att beräkna klimatpåverkan och upprätta en klimatdeklaration av den bärande stommen utifrån den information som finns tillgänglig i FEM-modellen. Detta sker som respons på de krav som Boverket ställer från och med 2022 på att samtliga nyproduktioner ska klimatdeklareras.

Denna webbapp kommer kunna beräkna koldioxidutsläppet baserat på materialdata från Boverket. Med några enkla knapptryck kan du ladda upp din FEM-modell och beräkna koldioxidutsläppen för din struktur samt få en fin sammanställning i excel över varje material och objekt. Utifrån detta kan bra och informerade beslut tas för att minimera klimatpåverkan.

Låter detta intressant? Håll ögonen öppna, mer information kommer i nästa nummer av ReAktion!

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you