What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Ikke-linearitet og “Hvorfor opstår der træk hvor der ikke burde være det?”

I FEM-Design er det muligt at regne med en ikke-lineær opførsel i understøtninger (f.eks. løft), samlinger og i træk-/trykstænger (f.eks. træk alene). De analyser der kan køres med ikke-linearitet er  Load combinations, Imperfections og Stability.

Figur 1. Analysetyper der indeholder ikke-lineære effekter

For at aktivere den ikke-lineære effekt, afkrydses ”NLE” i Calculations > Analysis > Load combinations > Setup by load combinations.

Figur 2. Sådan aktiveres ikke-lineære effekter

Da ikke-lineære randbetingelser ikke tages i betragtning i Load cases, skal ikke-lineære resultater altid tages fra Load combinations.

Figur 3. Effekt af Ikke-lineær understøtning fremgår ikke i Load cases

Læs mere om ikke-linearitet på vores Wiki.

 


 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you