What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov

Framtidens ingenjörer är redan här med nya kundbehov

En ny generation ingenjörer växer fram. En yngre generation som vill forma egna arbetssätt och bär på stort intresse för programmering. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och vi satsar på att utveckla våra program för att svara mot det nya kundbehovet.

För oss är det en självklarhet att lyssna på användarens behov och ständigt förbättra våra mjukvaror. Det har vi gjort i mer än 35 år. Men nu växer ett annat behov fram som breddar och leder vårt utvecklingsarbete vidare när en ny generation ingenjörer träder in i arbetslivet.       

- De har ett stort behov av att utveckla sin arbetsmetodik, vill automatisera bort det repetitiva och få mer tid till de tekniska utmaningarna, säger Andreas Oscarsson som är Customer Success Manager på StruSoft.  

 

Nya arbetssätt spirar från nyutexaminerade studenter

Men det handlar inte om teknik. Snarare är det ett förändrat arbetssätt som står i fokus.       

- Jag ser en tydlig utveckling i vår bransch där ingenjörerna blir programmerare i allt större utsträckning. Kunskapen och färdigheterna i att programmera använder de för att bygga sina egna arbetsflöden för att underlätta och förenkla i projekten.       

Fröet till det nya arbetssättet kan till stora delar spåras till högskolorna, menar Andreas. Ett exempel är programmet Arkitektur och teknik på Chalmers där studenterna använder programmering för att utforma sina byggnader. De tar med sig kunskapen i arbetslivet. Det bidrar till att öka förståelsen för hur man kan jobba på ett bättre sätt och att använda arbetstiden mer meningsfullt.  

Andreas påpekar att intresset för det nya arbetssättet finns inte bara hos studenter, det märker han av i sina kundkontakter där antalet förfrågningar blir allt fler kring automation och ett smartare sätt att jobba.

 

Mer tid till kreativa lösningar

Ett ökat intresse för programmering och automatisering i projekten genererar en rad goda resultat.       

- När processer automatiseras och den mänskliga faktorn elimineras blir arbetsflödet säkrare. Det frigör tid som ingenjören kan ägna åt att lösa tekniska problem istället för att utföra repetitiva moment.  

Kreativiteten ökar och stimulerar ingenjören att lägga mer kraft och energi på det som har större värde.       

- Det leder i sin tur till fler möjligheter att utforska alternativ och testa exempelvis olika stomsystem för att presentera den bästa lösningen för kunden.   

När ingenjören kan dra nytta av sin potential ökar produktiviteten. Mer tid läggs på uppgifter som uppfattas mer betydelsefulla.  

       

 

Nya kundbehov utvecklar oss

Arbetsvardagen för dagens och morgondagens ingenjörer påverkas alltså i allt högre grad av de nya behoven som växer fram. En innovativ kraft att räkna med i framtiden. Vi på StruSoft tycker detta är mycket positivt och ser nya möjligheter för vår programutveckling.

Det hör intimt ihop med vår kundnära verksamhet. När våra användare utvecklas så gör vi det tillsammans med dem.

 

 Love Janson

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you