What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Frameanalysis stĂĄlknutpunkter - koppling till Fem-Design SteelJoint

Strusoft har, sedan en tid, ett program för dimensionering av stålknutpunkter, FEM-Design SteelJoint.

I och med version 6.5 av Ram så finns det numera en koppling till SteelJoint vilket innebär att de stålknutpunkter som uppstår i Ram kan exporteras till och dimensioneras med SteelJoint.

Vid exporten har användaren möjlighet att styra förutsättningarna för knutpunkterna.

Exporten resulterar i en fil med all nödvändig indata som sedan kan öppnas i SteelJoint för slutlig dimensionering.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you