What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Frameanalysis Load combination generator – EKS11

 

Det är nu möjligt att låta programmet skapa aktuella lastkombinationer för brott och brukslastfall.  

Förfaringssättet är följande:

Under lastfall kan nu även typen anges.

 

Aktuell typ anges för att rätt ψ faktorer skall kunna hämtas ur nedanstående tabell.

 

När det gäller snölast finns tre intervaller vilka tillsammans med Consequence/säkerhetsklass anges under Calculation settings.

 

I brottfallet kan lastkombination EQU, 6.10a och 6.10b (se nedan) anges och i bruksfallet karakteristisk, frekvent och quasi-permanent last.


 

Aktuell lastkombination anges under Combinations of actions exempelvis 6.10b.

Sedan klickar man på alla de lastfall som skall finnas i lastkombinationen varvid rätt partialkoefficienter kopplas till dessa. Härvid är det viktigt vilken variabel last som väljs först eftersom denna räknas som huvudlast. I fallet ovan är Imposed load huvudlast.

 

Slutligen är två lastkombinationer i brottgränstillstånd angivna med resp. Imposed load och wind load som huvudlast och en quasi-permanent lastkombination i bruksgränstillstånd.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you