What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Fördjupad insikt om sprickor i betongplattor på våra seminarier

Fördjupad insikt om sprickor i betongplattor på våra seminarier

Det är nödvändigt att kunskapen om sprickbildning fördjupas, säger Henrik Carlsson på HC CON. Under våren har vi på StruSoft genomfört flera seminarier runt om i landet för att uppmärksamma sprickor som uppstår i betongplattor och ge tips på hur man gå till väga för att minimera dem med hjälp av FEM-Design.

Sprickbildning i betong är ett hett ämne och intresset har stadigt ökat under den senaste tiden. Framför allt är större sprickor i fokus och det pågår en ständig diskussion om varför och hur de uppstår och hur man kan försöka minimera dem.

För att öka kunskapen har vi på StruSoft genomfört en serie seminarier på flera orter i landet under våren. Där har vi tagit upp analyser av sprickbeteende som uppkommer på plattor på mark. Seminarierna har letts av Luis Duran och lockat ett stort antal användare av FEM-Design.

- Poängen med seminarierna, säger Luis, var att visa hur användarna kan modellera rimliga grader av tvång i FEM-Design för att på så sätt se vad som händer i verkligheten när man låser konstruktioner från att krympa fritt. Vi vill visa på att FEM-Design kan fungera som ett verktyg för att ta erforderliga beslut, som till exempel behovet av dill-och isolationsfogar.

Luis lyfter fram att seminarieserien inte ger användaren några färdiga, generella mallar för att täcka komplicerade problemställningar.

- Tanken är vi ska ge användaren insikt och öka kunskapen om hur man kan gå till väga.

I Halmstad hade ett tiotal intresserade samlats.

 

  

 

Kunskapsinjektion om sprickbildning

Seminariedeltagarna lyssnade inte bara till teorier om varför en betongplatta spricker. Luis redovisade också flera praktikfall, bland annat hur plattor på marken uppför sig när det finns en konstant krympning. Han visade exempel i FEM-Design och pekade på lasters påverkan och effekter av olika slag av tvång. Alltså en rejäl kunskapsinjektion.

- Detta är ett bra initiativ från StruSoft, säger Henrik Carlsson, vd på HC CON, som deltog på seminariet. Det är nödvändigt att kunskapen om sprickbildningen fördjupas eftersom det är så många ingenjörer som arbetar på olika sätt. Då är det bra att ha ett program som kan verifiera beräkningarna så att resultatet blir så nära verkligheten som möjligt. Det gör mig tryggare som konstruktör.

Även konstruktören Martin Albertsson på Ottosson & Wolrath Byggkonsult uppskattade eventet.

- Jag hinner inte forska i ämnet så det var en bra genomgång av Luis från StruSoft, säger Martin. Jag får ofta frågor om sprickbildning, därför var det givande att få öka min kunskapsbredd på seminariet. Det ökar min förståelse i våra projekt.

 

Metodproblem i Eurokod 2

Att förekomma sprickor handlar inte bara om kunskap utan även om arbetsmetodik. Med Eurokod 2, som behandlar betongkonstruktioner, försöker man skapa enhetlighet inom EU. Men det vilar på osäker grund och vållade debatt på seminariet i Halmstad.

- Ingen tycks riktigt veta hur vi ska jobba efter Eurokod 2, menar Martin Albertsson. Det vore enklare om man kom överens hur vi ska göra istället för som det är nu, när det handlar mest om att tolka texten i regelverket. Reglerna måste förtydligas.

Därför måste experterna enas.

- Eurokod 2 är i grunden en bra tanke att vi ska ha ett gemensamt regelverk, säger Henrik Carlsson. Men så som texten är utformad idag blir det ofta en tolkningsfråga eftersom flera länders experter ska försöka enas i ett regelverk. Tolkningarna underlättar inte vårt arbete.

I höst kommer vi att fortsätta med kunskapsspäckade seminarier och ta upp ämnen som förenklar beräkningsarbetet. Enklaste sättet att hålla dig uppdaterad är att prenumerera på ReAktion, nyhetsbrevet för alla användare av FEM-Design.

Kontakta gärna Luis om du vill veta mer!

Text: Love Janson

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you