What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Tips & Trix del 6

Välkommen till del 6 av denna serie i tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.

Plastic limit – användbar plastisk analys

Plastic limit är en analys där hänsyn tas till en maxbelastning av en viss frihetsgrad. När frihetsgraden nått denna maxbelastning kommer lasten att hållas på denna nivå men tappa all styvhet. Vi får alltså ett ideal elastoplastiskt beteende. Kraften definieras för kopplingen eller upplaget genom att ange en kraft under ”Data”-fliken:

                                                                                  

Detta är väldigt användbart vid kopplingar eller upplag där det finns en maxbelastning t.ex. balkonginfästningar, kopplingar mellan prefabelement, fundament eller försvagade skarvar i balkar och pelare.

Eftersom det är ett ickelinjärt beteende kommer programmet iterera sig fram till en fördelning som uppfyller de plastiska gränserna men som också har jämvikt. Om det inte går att omfördela lasterna kommer beräkningen stoppas vid det senaste konvergerade steget. Programmet ger då en varning och en röd text visar vilken lastnivå som konvergerade.

Var dock noga med att säkerhetsställa att den aktuella plastiska omfördelningen är möjlig genom t.ex. plastisk rotationskapacitet eller liknande. Det vill säga att den aktuella plastiska deformationen är möjlig utan att materialet går av!

Modify region – generellt verktyg för ytor

Verktyget Modify region är ett generellt verktyg som kan användas för att modifiera existerande regioner. Detta gör arbetsflödet smidigare då man slipper hitta ”rätt verktyg” för att göra justeringar av geometri eller för att ta hål i skal. Funktionerna som finns i verktyget är:

 

Hide och transparency – hantera modellen effektivt

Detta verktyg är väldigt användbart för att hantera och sortera i modellen. Genom att klicka på ”alt + h” öppnas verktyget ”Hide”. Här markeras de objekt som ska gömmas i modellen. Tryck på det röda utropstecknet för att markera samtliga objekt i modellen, t.ex. markera ”Show” och klicka ”röda utropstecknet” för att visa allt i modellen.

På samma sätt kan Transparency-funktionen användas för att få olika objekt att bli genomskinliga. Detta underlättar också hantering och visning av modellen.

Glöm inte att alla verktyg kan användas ihop med filterfunktionen. Läs mer om detta i Tips & trix del 1!

 

Query – håll koll

Med verktyget ”Query” håller du koll på din modell. Med detta verktyg kan du mäta längder, areor, vinklar och volymer. Använd gärna genvägen genom att skriva ”QE” och trycka enter för att snabbt få upp verktyget!

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you