What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design – Tips & Trix del 4

Välkommen till del 4 av denna serie i tips & trix för FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design

Borrow license

I dessa tider sitter många personer hemma och jobbar. För att få tag på licenser används ofta en VPN och ibland kan detta ställa till det en del då dessa ibland kan krångla. För att underlätta detta problem kan funktionen ”Borrow license” användas. På detta sätt lånar du temporärt en licens från licensservern och kan använda den på din lokala dator utan att behöva vara uppkopplad mot internet. Du hittar funktionen i FEM-Designs start-läge genom att klicka på ”Borrow license” nere till höger.

 

Snap sensitivity

För att underlätta modelleringsarbetet kan du ställa in ”sensitivity” för snap-funktionen. Detta hjälper dig att hitta en lämplig känslighet så att du slipper bli frustrerad över fel-snappade objekt. Klicka på snap-texten i programmet nere till höger och ställ in hur stor cirkeln ska vara för snap-känsligheten.

Change direction

Med verktyget “Change direction” kan du, som namnet antyder, ändra riktning på olika objekt. Det vanliga är kanske att man använder verktyget för att justera orienteringen på det lokala koordinatsystemet för plattor och väggar. Men det går även att använda på andra objekt, som t.ex. att vrida på pelare och justera balkars rotation.

Du hittar verktyget bland snabbknapparna som hör till ”Modify”-menyn.

Quantity estimation

I mindre projekt samt i ”basic-design”-situationer kan det vara mycket kraftfullt att snabbt få ut mängder direkt från FEM-Design istället för att behöva modellera upp det i ett ritprogram. Funktionen nås genom att gå till menyn ”Tools” och välja ”Quantity estimation” eller via snabbknappen. Här listas alla modellerade objekt samt hur mycket betong, stål, armering och trä som dessa innehåller samt en total volym/vikt för respektive material.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you