What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Tips & Trix del 2

Välkommen till del 2 av denna serie i tips & trix i FEM-Design med lite fokus på trä. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.

Dimensioneringsgrupper

Dimensioneringsgrupper är ett verktyg som inte bara kan användas till trä utan även för betong och stål. Börja med att definiera gruppen genom att välja ett namn och en färg och markera objekten med pennan. Det går även att justera en existerande grupp med hjälp av plus- och minustecknet i verktyget. 

När dimensioneringsgruppen är skapad går det att göra inställningar för autodimensioneringen genom att använda frågetecknet associerat med verktyget "auto design" (blixten). I denna ruta kan inställningar för vilka profiler dimensioneringsurvalet ska ske utifrån. Programmet kommer då hitta den värst utsatta objektet och välja en lämplig profil som klarar krafterna. Samma profil används också på de andra objekten som ingår i den aktuella gruppen. 

Det finns också möjlighet att sätta en gräns på utnyttjande. Detta kan användas för att reducera utnyttjandegraden för t.ex. pelare i en struktur.

Pick/copy properties

Dessa små knappar är ofta förbisedda men kan ha en stor inverkan på din modelleringstid genom att snabba upp inställningarna för dina olika objekt. Du hittar knapparna i snabbgenvägen som hör ihop med menyn ”Tools”, eller helt enkelt under menyn ”Tools” uppe i menyraden. Tillsammans med filter-knappen (som vi skrev om i den första delen av Tips & Trix) så blir detta ett mycket kraftfullt verktyg vid modellering!

Precis som det låter så går det att kopiera inställningar mellan olika objekt med hjälp av ”Copy properties”-knappen. Först markeras det objekt vars inställningar ska klonas, därefter markeras de objekt som inställningarna ska kopieras till. De inställningar som kopieras är samtliga som hittas under ”Default settings”-knappen för respektive verktyg. Observera att du enbart kan kopiera inställningar mellan samma objekt-typ. Det går alltså inte att klona inställningar mellan t.ex. en vägg och en platta. 

Knappen ”Pick properties” används när du har ett verktyg öppet, då kommer samtliga inställningar som hittas under ”Default settings”-knappen att hämtas från det objekt som markeras.

Quick tools-menyn

Denna meny är ny sedan version 18 och går att tända upp genom att gå in på ”Window / Other windows / Qucik tools”. Den är dockningsbar till någon av sidorna eller så kan den vara flytande t.ex. på en annan skärm. 

Quick tools-menyn hjälper dig att navigera i modellen genom att snabbt och enkelt ha tillgång till lagerhanteraren och filterknappen. Alla objekt som modelleras i FEM-Design kommer hamna i ett specifikt lager, ett för varje objekttyp.  Genom att använda hänglåset kan du tända, släcka och låsa olika lager, precis som i vilket CAD-program som helst. Detta underlättar mycket vid modellering och vid resultathantering. 

Resultatet går också att nå via Quick tools-menyn. Nu slipper man gå via ”plustecknet” utan istället kan man med enkelhet bara dubbelklicka på ett specifikt resultat för att visa det i 3D-vyn. Om du vill jämföra olika resultat och samtidigt spara en viss vy så kan du klicka på knappen ”Keep”. Då kommer detta resultat med tillhörande vy hamna i ”Select result”-listan.

 

Vi hoppas att dessa tips har varit nyttiga för dig!
Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga eller behöver support.

Med vänlig hälsning
StruSoft Team

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you