What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Tips & Trix del 1

Hej och välkommen till denna serie om tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt dagliga arbete med FEM-Design.

 

Modellhantering

Det som framförallt påverkar hur bra modelleringen utförs är hur van användaren är på att hantera modellen, t.ex. genom att justera vyn så att den passar det som ska modelleras. För att underlätta detta kommer här några snabba kortkommandon som ger dig som användare mer kontroll över hantering av 3D-vyn:

Alt + F1 – Vy från ovan
Alt + F2 – Vy från södersidan
Alt + F3 – Vy från östersidan
Alt + z – Zoom margin
Ctrl + tryck på scrollhjul – Rotera kring centrum på skärmen
Alt + tryck på scrollhjul – Rotera kring musmarkörens position
Alt + h – Öppnar Show/hide-verktyget som går att använda för att temporärt gömma olika objekt i modellen


Input

Inmatning av koordinater i FEM-Design sker i koordinatsystemet som heter User Coordinate System (UCS). Detta kännetecknas genom de tjockare linjerna som också styr grid-systemet. Den gröna axeln motsvarar X och den röda är Y. Detta går att vända och vrida på genom att gå till ”View/UCS” eller använda kortkommandot Alt+u. Vid modellering kommer detta system justeras automatiskt beroende på vilken vy som användaren befinner sig i.

 


Koordinatinput sker i kommandoraden nere till vänster i programmet. Här skrivs koordinater in och x, y och z separeras med ett kommatecken. Genom att skriva ”@” följt av koordinatinput fås en relativ koordinat som utgår ifrån föregående inmatning. Detta är ofta väldigt användbart vid modellering.Det går även att trycka på F12, då erhålls en inmatning relativt musmarkörens position. Till sist har vi F11 som aktiveras genom att hålla musmarkören på en linje, därefter trycka på F11. Då kommer programmet hitta den närmaste ändpunkten på linjen och räkna positiv koordinataxel i den riktning som linjen har. 

 

Filterfunktionen + Identifier 

Tycker du det är jobbigt att göra stora markeringar i 3D vyn? Detta är ganska svårt rent hanteringsmässigt om modellen är komplex. Ofta missar man något enstaka objekt och så behöver markeringen göras om. Genom att använda filterfunktionen kan användaren istället få en konsekvent och tydlig markering utifrån logiska uttryck. 
Filterfunktionen nås genom ”Quick tools”-menyn eller via den flytande knapp som går att aktivera genom att gå till ”Window/Other windows/Filter palette”. Istället för att utföra markeringen med musmarkören i 3D-vyn kan du öppna lagerfunktionen. Genom att använda knapparna ”+”, ”-” och ”&” skapas logiska markeringar i modellen. ”+”-symbolen kommer addera objekt till markeringen som uppfyller de attribut som är valt, ”-” kommer avmarkera objekten samt ”&”-symbolen går att använda om man vill uppfylla två attributvillkor. T.ex. går det att markera pelare genom att klicka på ”+” för columns, och klicka på ”&” för material S355. Markeringen som utförs blir då pelare som är av stålmaterialet S355. 
Verktyget är särskilt kraftfullt om det finns våningsplan och/eller stomlinjer i modellen då det även går att filtrera på dessa attribut. T.ex. alla pelare i stomlinje ”A”. Utöver detta går det även att filtrera på ”Identifier” vilket går att använda för att skapa ytterligare ordning och möjlighet till sortering i modellen. Identifier finns för respektive objekt och går att döpa till något lämpligt namn som underlättar hanteringen av modellen. T.ex. kan användaren döpa alla fasadpelare till just ”Fasadpelare” och göra filtrering med avseende på detta attribut. Detta kommer även följa med in i resultatdelen vilket underlättar visualisering.

 

Håll utkik efter fler inlägg i denna Tips & Trix-serie!

 

Med vänliga hälsningar

StruSoft Team

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you