What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design Tips & Tricks del 5

Välkommen till del 5 av denna serie i tips & trix i FEM-Design. Vår förhoppning är att dessa tips ska spara dig värdefull tid och hjälpa dig i ditt arbete med FEM-Design.

 

Labelled sections

Genom att använda Labelled sections erhålls kraften som går igenom ett specifikt snitt i ett skal. Det går att både se själva resultanten men även exportera snittkrafter längs en sektion med hjälp av listfunktionen. Detta kan vara mycket användbart i många olika situationer; till exempel för att kontrollera en kopplingskraft eller för att summera en kraft som går in mot ett stöd från en viss riktning.

Början med att definiera din Labelled section. Verktyget hittar du under gruppen ”Auxiliary result objects”.

 

 

Olika resultat: Section forces fås längs den definierade Labelled seciton genom att välja resultatet ”Sections” och markera den utritade Labelled section.

 

              

 

Det andra resultatet som finns tillgängligt är resultanten för respektive ritade Labelled section. Detta nås i resultatlistan under ”Resultant of labelled section”. Observera att resultaten presenteras med hänsyn till det lokala koordinatsystemet för Labelled section. Dessa resultat går också att nå i textformat genom att använda list-funktionen.

Gå till Tools/list och markera sektionen du vill exportera resultat längs.

 

Covers – Nya funktioner

I FEM-Design 19 har vi utökat funktionaliteten av Covers. Numera kan covers bära last i alla riktningar. Detta är i de flesta fall väldigt bra och smidigt och ger mer kontroll över lastfördelningen i modellen, men det kan leda till vissa problem om man inte tänker sig för. I och med att covers bär last i alla riktningar kan denna typ av lastpåförning leda till en felaktig fördelning:

 

     

I figuren ovan appliceras linjelasten på en linje som är gemensam för covret och bjälklagets kantbalk. I bilden har detta resulterat i att lasten fördelas av convret istället för att belasta kantbalken. För att undvika detta är tipset att används verktyget ”Assign load”.

 

Paste file

För att underlätta modellering av komplexa strukturer samt vid uppdelning av modelleringsarbetet är funktionen ”Paste file” mycket användbar. Detta ger dig som användare möjlighet att infoga en modell i en annan modell. Detta gör du genom att gå till ”Edit/Paste file”

                                                                 

                                                                                   

 

Numera finns manual, exempel och nyheter på vår wiki. All information är sökbar och lättillgänglig. 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you