What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

WIN-Statik Tips & Tricks

Skjuvarmering i balkar

Då och då får vi till supporten gällande programmet Concrete Beam påpekanden att skjuvarmeringsarean vid utbredd last blir förvånansvärt låg. Detta beror då vanligen på följande förhållande. Följande exempel finns även i Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 (Volym II).

 

                                                  

                                               

 

 

Erforderlig skjuvarmering beräknas enligt fackverksmetoden EC2 6.2.3.

 

                                                     

Vinkeln är då vinkeln mellan balkaxeln och de tänkta tryckta betongsträvorna och värdet cot q ska ligga mellan 1.0 och 2.5. Eftersom endast utbredd last förekommer använder programmet EC2 6.2.3 (5) vid beräkning av dimensionerande tvärkraft. Det innebär att dimensionerande snitt hittas på avståndet z cot från stödet. Värdet cot q = 2.5 är default i programmet men kan ändras av användaren och ger lägst armeringsmängd men också lägst värde på VRd,max.

Armeringsförslaget blir:

 

 

 

Det värde som ligger till grund för beräkning av erforderlig skjuvarmering blir då 210 kN vid mittstödet vilket överensstämmer med den ovan nämnda handboken där även råd kring hur värdet cot kan väljas redovisas. Sedan måste även max skjuvkraft kontrolleras mot värdet VRd,max med hänsyn till livskjuvbrott som framgår ovan. Om man i stället ändrar till tex cot q  = 1.5 så blir resultatet:

 

                                                     

 

Man ser nu att dimensionerande tvärkraft ökar från 210 till 238 kN mot mittstödet eftersom avståndet z cot  minskar. Man ser också att kapaciteten VRd,max ökar från 626 till 837 kN. Som ovan nämndes gäller villkoret enligt EC2 6.2.3 (5) endast vid utbredd last. Om man t.ex anger en punktlast på 50 kN i närheten av mittstödet så händer följande:

 

                                             

 

                                              

 

                                                                     

 

Programmet väljer nu dimensionerande tvärkraft vid den punkt där punktlasten angriper Vsd = 313 kN. Exemplet ovan är en balk med relativt stort längd-höjd förhållande men om balken är kortare och högre påverkar villkoret ovan betydligt mer. I nedanstående exempel är spännvidden 4 m och balkhöjden 1m.

 

                                                          

 

                                                              

 

Om cot q är 2.5 kommer avståndet på vänster sida att gå förbi nollpunkten och på höger sida blir dimensionerande tvärkraft bara 85 kN.

 

                                                                                     

 

Vid så låg tvärkraft blir minimiarmering dimensionerande. Sedan måste som tidigare nämnts max tvärkraft, i det här fallet 625 kN jämföras med VRd,max .

Det inses lätt att ett annat värde på cot tex 1.0 skulle ge en helt annan skjuvarmeringsmängd. Man kan kanske bli lite fundersam kring detta och vi konsulterade därför expertis på området och fick följande förklaring.

 

                                            

 

En jämförelse för det första exemplet när det gäller förankring visar följande ökning när cot  ändras från 1.0 till 2.5.

 

                                                             

                                                                                                                       

Ökad skjuvarmering ger alltså som förväntat mindre förankringslängd och tvärtom.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you