What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Tips & Tricks - Lastgrupper

1. Allmänt

Lastgrupper kan med fördel användas när en mycket stor mängd linjära lastkombinationer behöver undersökas. Beräkningen "Maximum of load groups" är ett effektivt sätt att kombinera många lastfall utan att göra lastkombinationer av varje situation separat.


I princip beräknar funktionen varje lastfall och skapar lastkombinationer baserat på lastfallens maxvärden. Så, i teorin, är det bara de maximala lastkombinationerna som programvaran gör bakom kulisserna.


Alternativt kan lastgrupperna användas för att automatiskt generera alla möjliga lastkombinationer i dialogrutan Load combinations. 

Obs! ”Maximum of load groups” är linjär! För icke-linjär beräkning måste lastkombinationer skapas.


2. Definiera grupperna

Efter lastfall har definierats, manuellt eller med hjälp av makron (vind, snedställning, åkande last, etc.) kan användare skapa lastgrupper med denna funktion under fliken Loads.

Fig. 1 Verktyg för lastgrupper

 

Om du väljer funktionen öppnas dialogrutan för lastgrupper där vi kan se, skapa, ändra och ta bort lastgrupper.

Fig. 2 Dialogrutan Load groups

 

Lastfall som ännu inte har tilldelats någon grupp kommer att finnas under gruppen "Independent load cases”. Dessa lastfall kommer inte att beaktas vid beräkning av resultaten för ”Maximum of load groups”.

Obs! Lastfall i gruppen "Independent load cases" kommer inte att kunna väljas vid användning av funktionen "Generate" för att automatiskt skapa lastkombinationer baserat på lastgrupperna i dialogrutan ”Load combinations”.

En ny lastgrupp kan skapas genom att klicka på "Add group" längst ned till vänster. Varje grupp kan vara en av de olika typerna: Permanent, Stress, Temporary, Accidental eller Seismic.
Varje lastfall kan endast tillhöra en grupp. Detta kan göras genom att klicka och dra lastfallet från en grupp till en annan.
 

3. Lastgruppsparametrar
 

Varje lastgrupp har sina egna parametrar. Till exempel har den permanenta typen kombinationsfaktorerna γ och ξ, medan den temporära typen har säkerhetsfaktor γ och kombinationsfaktor ψ0 och faktorer för frekventa och kvasi-permanenta variabla laster (ψ1 respektive ψ2). Alla faktorer och definitioner kommer från Eurocode 1990.
 

Fig. 3 Lastgruppsparametrar 

 

För temporära grupper kan gruppen ställas in som "Potentially leading". Då kan lastfallen inta följande position i lastkombinationen, se Figur 4.

 

Fig. 4 Betydelsen av alternativet ”Potentially leading” enligt EK-formler

 

I Load groups-dialogrutan finns också ett alternativ för “Load case relationship”. Denna inställning styr ifall de lastfall som finns i denna grupp ska fungera alternativt (”Alternative” – endast ett av dem angriper), samtidigt (”Simultaneous” - ett eller flera lastfall kan agera samtidigt), helt (”Entire” - alla fall i denna grupp agerar alltid tillsammans samtidigt) eller med anpassade inställningar (”Custom” – här finns möjligheten att ange vilka fall som kan agera tillsammans samt med valfri lastfaktor).

Det är också möjligt att ställa in en kombinationsmetod för ULS -kombinationer (6.10 eller 6.10a+b). Detta är en vanlig inställning och påverkar alla lastgrupper och lastfall på samma sätt.

4. Vad händer bakom kulisserna vid beräkningen


En förenklad version av vad som händer i FEM-Design är att beräkningen utförs för alla lastfall som tillhör någon grupp. Deformationer, reaktioner, inre krafter och spänningar hittas som vanligt för separata lastfall. Sedan hittas den största och minsta komponenten för var och en av dem i varje riktning (såsom största deformation för case1 i x+ riktning, minsta deformation för case1 i x- riktning).


Efter detta använder den kombinationsmetod, Load case-relation och Load group-parametrar för att kombinera lastfall till "kombinationer" som ger den högsta eller lägsta av de tidigare beskrivna komponenterna (största deformation för case1 i x+ riktning, minsta deformation för case1 i x - riktning, etc.).


Till exempel, för att få den största deformationen i x+ riktning, behöver man inte definiera vilken kombination som producerar den, utan vi kan välja den största deformationen i x+ riktning från alla lastfall och kombinera dessa med faktorer och samband enligt indatan.

 

Läs hela artikeln på vår supportportal!

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you