What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design - Footfall

I år har vi släppt en ny dynamisk analys, men det kommer mera! Footfall är vår första funktionalitet i det paket som vi nu kallar ”Dynamic package”. Det kommer komma fler typer av analyser som läggs till i detta paket i version 19 som kommer vid årsskiftet. Närmast ligger något som vi kallar ”moving mass” där rörelsen av massan introducerar en förändrad last jämfört med ett statiskt tillstånd. Vi planerar även att lägga till fler funktioner och analyser i detta dynamiska paket och fortsätta att bygga på FEM-Designs funktioner. Kontakta din lokala återförsäljare så hjälper vi dig vidare!

Footfall är en dynamisk analys som används för att utvärdera den dynamiska responsen av en struktur, till exempel utvärdera responsen av ett bjälklag som utsätts av en person som går på det. Detta för att undvika en ofördelaktig respons som kan leda till obekväma vibrationer. Resultatet från analysen är accelerationer och responsfaktorer som sedan går att jämföra med gränsvärden i olika standarder. 

Det finns tre olika metoder av excitation implementerade i programmet: 
Self excitation – Alla markerade noder exciteras av lasten och responsen mäts i alla noder 
Full excitation – En nod exciteras av lasten och responsen mäts i alla noder
Rhytmic crowd load – Ett lastfall översätts till excitationskraft och responsen mäts i alla noder

 

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha en demonstration av denna nya beräkning!

 

Med vänliga hälsningar

StruSoft Team
 
 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you