What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design API - Instruktioner och exempel

Är du trött på att göra samma sak flera gånger? Vill du skapa ett arbetsflöde som är mer automatiserat och effektivt?

Nu lanserar vi vårt pedagogiska material om API-funktionaliteten i FEM-Design med exempel och videos på vår wiki.

API-funktionalitet har sedan lång tid tillbaka funnits i FEM-Design genom XML-formatet struXML. Vi har dock märkt av ett ökat intresse hos vanliga användare för automatiserade arbetsflöden som involverar programmering. I och med detta så vill vi sänka tröskeln för att komma igång med programmering ihop med FEM-Design. Detta har vi gjort genom att skapa enkla exempel som går att ladda ner och följa, steg för steg. 

Vi har delat upp exempel utifrån två övergripande angreppsätt; ändra på en befintlig fil eller skapa en fil från grunden. Det vanligaste vid parameterstudier eller liknande analyser är att justera en redan befintlig XML-fil. För detta finns det två exempel på wikin. Arbetsgången blir då att skapa modellen i FEM-Design och spara den i struXML-format. Därefter går man in i XML-filen och ändrar på de parametrar som är av intresse med hjälp av programmering. 

Att skapa en fil från grunden kan vara effektivt vid en övergripande strukturell utvärdering t.ex. för att hitta den optimala formen för att bära en viss last, men även användbart för att generera ofta återkommande geometri. Dokumentation finns att tillgå på wiki-sidan API-wrapper.

Vi jobbar även med att skapa kopplingar till Dynamo och Grasshopper och hoppas att bygga ut wikin med mer information om detta inom kort. Under hösten kommer det även komma flera tillfällen att gå kurser inriktade mot automatisering och programmering.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

//Isak Björhag

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you