What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design API – Dekonstruera era modeller och utnyttja informationen i dem

FEM-Design API – Dekonstruera era modeller och utnyttja informationen i dem

Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att göra möjligheten att kommunicera data med FEM-Design mer tillgängligt för våra kunder. Detta arbete gör att vi idag bland annat kan erbjuda våra kunder verktygslådor för att skapa parametriska modeller, utföra iterativa analyser och mycket mer till både Dynamo och Grasshopper. I tillägg kan dessa verktygslådor även användas för kommunikation med redovisningsmodeller i Revit respektive Tekla.

 

Ny funktion - Deconstruct

I vår senaste uppdatering av dessa verktygslådor har vi introducerat funktionalitet för att dekonstruera FEM-Modeller. Deconstruct metoderna tillåter oss att hämta information från existerande FEM-Design modeller: geometri, material, tvärsnitt, armering och så vidare. Denna information kan sedan användas för att göra förändringar i redovisningsmodeller i Revit eller Tekla.

Deconstruct

Som vanligt är det våra kunders fantasi som sätter gränserna för vad som är möjligt att göra, men i detta inlägg tänkte vi skrapa på ytan kring hur man kan utnyttja Deconstruct för att använda informationen i en FEM-Design modell och kommunicera denna med en redovisningsmodell i Revit eller Tekla. Följande exempel är utförda med Dynamo och Revit men principen är analog med Grasshopper och Tekla.

 

Överför information från beräkningsmodell till redovisningsmodell

Ofta behöver vi överföra information från vår beräkningsmodell till vår redovisningsmodell, många gör idag detta för hand då det är svårt att koppla samman modellerna. Modellerna skiljer sig ofta åt då beräkningsmodellen är förenklad och därför blir svår att sammankoppla med redovisningsmodellen. Likväl vill vi gärna att vår beräkningsmodell är förenklad. Det finns såklart sätt att komma runt detta problem. Genom att jämföra geometri från vår beräkningsmodell med redovisningsmodellen kan vi koppla samman element även om de skiljer sig något åt kring storlek, form och placering.

I videon nedan visar vi hur ett element kan kopplas trots skillnader i längd och placering mellan modellerna. Det kopplade elementet ges en identifikation som senare kan användas för att få åtkomst till elementet.

Detta öppnar upp för en hel del möjligheter då vi kan fortsätta använda förenklade beräkningsmodeller utan att systematiskt namnge våra element. När elementen väl är kopplade kan vi överföra data från vår beräkningsmodell till vår redovisningsmodell.

I videon nedan uppdateras sektion och material av ett kopplat element.

Detta går såklart att tillämpa på större modeller.

Liknande princip går självfallet att använda för plattor, väggar och balkar. Det fina med att koppla ihop elementen är att vi kan även kan anpassa utbredning av t.ex. armering till vår redovisningsmodell – med andra ord kan vi överföra armering till rätt element och anpassa dess utbredning från vår förenklade beräkningsmodell till vår redovisningsmodell!

 

Case: vertikala kraftfogar mellan prefabricerade väggar

Så hur kan tillämpa detta på ett specifikt problem?

Då vi bygger prefabricerade betongkonstruktioner behöver vi bestämma hur och för vilken kraft enskilda element skall sammankopplas för att skapa ett strukturellt system. Väggar sammankopplas ofta med varandra med så kallade kraftfogar. Dessa kraftfogar utformas för att ta upp den skjuvkraft som skall överföras, dessutom behöver eventuella dragkrafter i fogen hanteras. Kraftfogarna hålls samman av någon form av kopplingsbeslag, t.ex. fogsvetsbeslag. Typ och antal kopplingsbeslag bestäms utifrån storlek av last verkande i fogen.

När typ och antal kopplingsbeslag bestämts för respektive koppling kan dessa komponenter modelleras in i redovisningsmodellen. Då komponenterna finns i modellen kan information som beställningslistor tas ut.

 

Hur kan vi automatisera denna process?

Vanligtvis så tillhandahåller vi följande:

 

Vad vi behöver göra är att:

 

Exempel isolerad modell

Följande exempel är genomfört med FEM-Design 3D Structure, Revit och Dynamo. Samma arbetsflöde går likaväl att etablera med FEM-Design 3D Structure, Tekla och Grasshopper. För att principiellt visualisera följande exempel har godtyckliga kapaciteter för kopplingsbeslag samt en principiell Revit familj, som representerar BIM-objektet, använts.

Exempel hel modell

Samma princip går såklart att tillämpa på betydligt större modeller.

Vill ni lära er mer?

Kontakta oss om ni vill lära er mer och hitta lösningar till era problem. Vi har möjlighet att genomföra grundutbildning samt workshops anpassade till era problem. Både på plats och digitalt.

För offertförfrågningar vänligen kontakta Andreas Oscarsson:

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you