What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

FEM-Design 20 – Nyheter!

FEM-Design 20 – Beräknad release i mitten av januari 2021!

 

Förbättringar av betongdimensionering

I FEM-Design 20 har vi jobbat med att fortsatt förbättra betongdimensioneringen. Vi har fått bra feedback på de nya funktionerna som vi införde i version 19 som främst handlade om beräkningsredovisning för dimensionering av skalobjekt. I version 20 jobbar vi vidare med betongförbättringar och introducerar en efterlängtad funktion vad gäller armeringsdefinition av balkar och pelare samt en ny funktion för branddimensionering.

Parametric reinforcement

Med verktyget parametrisk armering upprättas layouter för att automatiskt generera armeringsmängd utifrån förinställda mallar. Funktionen finns både för balkar men också för pelare där ofta en symmetrisk armeringslayout eftersträvas. Denna nya funktion kommer göra balk- och pelardimensionering i programmet mycket snabbare och smidigare!

 

                                                                   

 

Branddimensionering

En stor ny funktion i FEM-Design 20 är branddimensionering av betongtvärsnitt. Funktionen är unik i sitt slag då den inte enbart använder sig av fördefinierade brandkurvor utan beräknar flödet över tvärsnittet för att få en temperaturfördelning själv. Detta sker genom en FE-analys vilket gör det möjligt att dimensionera generella tvärsnitt med avseende på brand. Funktionen finns tillgänglig för balk- och pelarverktyget.

Lasthantering för broingenjörer

I FEM-Design 20 har vi helt gjort om ”Load group”-funktionen för att förbättra och möjliggöra lasthantering på en helt ny nivå! Nu finns möjligheten att skapa grupper och undergrupper och styra hur de olika lastfallen ska kombineras med varandra i detalj t.ex. genom att manuellt sätta lastkombinationsfaktorer på matrisform eller sätta beroende utifrån lastposition. Detta är en förutsättning i många broprojekt då lasthantering och lastkombinationsgenerering är helt avgörande, men det underlättar hantering av laster för andra användare också.

 

 

                                                                       

 

Stiffness modifiers

Vid modellering av högre hus eller när man vill luta sig mot vissa riktlinjer och föreskrifter som finns i Eurokod så stöter man ofta på så kallade ”Stiffness modifiers” som ska justera styvheten av olika element genom angivna faktorer. I FEM-Design 20 finns nu möjligheten att styra samtliga styvheter för både bar- och shell-element. Detta kan användas för att t.ex. simulera uppsprickning av vissa objekt men ändå bibehålla en linjär analys. Användaren kan också direkt påverka lastfördelning och skivverkan i sin konstruktion genom att ha varierande styvhetsfaktorer beroende på beräkningssituation.

 

 

                                                                                          

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you