What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Få kontroll på grunden med FEM-Design!

TEMA: Grundläggning

Att modellera grundläggningen med rätt styvhet och med rätt objekt kan vara helt avgörande för lastfördelningen eller stabilitetsanalysen. I modulerna Foundation Design och 3D Soil finns många användbara och effektiva verktyg som underlättar detta arbete!

Så vad används dessa moduler till och vad är skillnaden mellan dem?

Det finns två huvudsakliga funktioner med Foundation Design. Dels kan modulen användas får att automatiskt uppskatta styvheter på pålar och plattor på mark, men det finns också dimensioneringskontroller med hänsyn till Eurokod 7. Här används jordens egenskaper som utgångspunkt för både styvheter genom att använda Winkler-teori, men också dimensionering med hjälp av allmänna bärighetsekvationen. Utöver denna kontroll finns det även smidiga verktyg för att kontrollera differentialsättningar mellan olika punkter i en platta eller annan konstruktionsdel samt kontroll mot glidning av fundament.

3D Soil är vårt avancerade analysverktyg för att inkludera markvolymen i analysen. Ickelinjära sättningsberäkningar och plastisk omfördelning är möjligt i denna analysmodul som kan användas till mycket, bland annat platta på mark, stödmurar, sponter och andra situationer där markens inverkan har en avgörande betydelse. Analysen ger också resultat för själva marken, dvs spänningar och deformationer och används därför med fördel i de situationer där sättningarna behöver beräknas noggrant.

I förra veckans webinar gick vi igenom olika typer av vanliga grundläggningsalternativ och hur dessa kan modelleras och analyseras med hjälp av Foundation Design och 3D Soil med målet att få en god styvhetsuppskattning. Vi pratade bland annat om spetsburna pålar, kohesionspålar, platta på mark, kompensationsgrundläggning och kombinerad grundläggning. Missade du webinariet? Ingen fara, inspelningen finns att se här:

Just nu har vi en tema-period med fokus på grundläggning. I samband med detta har vi utbildning och informationskampanjer men också fina priser på Foundation Design och 3D Soil. Båda dessa moduler är insticksmoduler och används ihop med FEM-Design 3D Structure. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att testa någon av dessa moduler så ordnar vi en kostnadsfri genomgång och trial till dig!

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you