What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Direkt svar på era utmaningar i vår läsarundersökning i juni

Vad tycker du om ReAktion? För att ta reda på det skickade vi under sommaren ut en enkät till våra läsare. Stort tack till alla som var med! Bland svaren märks en mängd utmaningar om dokumentation, kvalitetssäkring och effektivare beräkningar. De hjälper oss att utveckla våra program och även nyhetsbrevet ReAktion. Här är resultatet.

 

I drygt två och ett halvt år har ReAktion nått din inkorg så gott som varje månad. Vårt nyhetsbrev går ut till alla våra användare för att inspirera, ge ny kunskap och förmedla insikter inte bara om FEM-Design och WIN-Statik, utan även om StruSoft och den spännande utvecklingen som sker i branschen.

 

Under sommaren, i juni månad, har vi gjort en läsarundersökning i mejlform för att få reda på var ni läsare tycker om nyhetsbrevet, vad ni önskar och gärna vill se mer av. Stort tack till alla som varit med och medverkat i vår läsarundersökning och som engagerat gett oss kloka synpunkter och inspel! Här presenterar vi undersökningens resultat.

 

Mer kunskap och vägledning

 

En klar majoritet berättar att de är nöjda med ReAktions innehåll, att det är en bra variation av ämnen och att man inte saknar något. En del svar tyder på att man vill ha mer Tips och tricks. Det är ett mycket omtyckt ämne och ligger ofta i topp i vår statistik. Läsarna vill gärna ta del av fler webbinarier, mer nyheter om nya funktioner och FAQ. Mer kunskap, alltså.

 

Direkt svar på era utmaningar

 

Läsarna fick också berätta om sina utmaningar i beräkningsarbetet och här utkristalliseras tre viktiga områden. De flesta som svarade ser dokumentation, uppdatera ändringar och hålla dem uppdaterade som den största utmaningen. Ett annat område är behovet av att kunna tolka beräkningsresultaten och den tredje utmaningen är att arbeta effektivt och tidsbesparande så att man får större utrymme för tolkningar och fördjupande analyser.

 

Alla tankar och synpunkter samlar vi in från enkätundersökningen. Det ger ett bra underlag för att öka ReAktions läsvärde och fyller på med kreativa idéer som utvecklar programmen i en kundnära relation. Här kommer direkt ett svar från Isak Björhag hos oss på utmaningarna som många upplever.

 

- Vi tar självklart till oss av användarnas åsikter, säger Isak. Vi kommer i framtiden att fokusera på dokumentation i FEM-Design och hur man på bästa sätt effektiviserar arbetet med dokumentationsmodulen samt koppling mellan redovisningsmodell och analytisk modell genom Revit och Tekla-länkar.

 

Har du synpunkter eller idéer och missade att delta i vår undersökning? Skicka gärna ett mejl till din kundcoach med dina tankar. Då bidrar också du till programmens utveckling och även till din egen produktivitet på jobbet.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you