What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Dimension 2021 l Opdateringer, Nyheder & Webinars

Hermed udsendes året opdatering til Dimension programpakken. Opdateringen fra version 2020 til 2021 indeholder i korte træk følgende ændringer

â–ş Se gerne vores korte introduktionsvideo vedr. opdateringerne nedenfor

Webinars

Vi afholder en række korte webinars (Tips & tricks) omhandlende faglige emner i programmerne.

â–ş Eksport af reaktioner til Fundering. 23. marts kl. 14.00.

â–ş Beregning af deformationer i træ 14. april. kl. 14.00.

â–ş Editering af laster i Plan ramme 5. maj kl. 14.00. 

â–ş Beregning af egenfrekvens og acceleration i Plan Ramme 26. maj kl. 14.00.

Få ét fuldt overblik over kommende webinars ⇒ Webinars 

Opdateringsvejledning

Installationsvejledningen kan hentes her ⇒ HER

Da opdateringen benytter en ny licensfil, kan der være behov for at hente denne. Se nedenstående videoer.

Eksport af reaktioner fra Plan Ramme og Søjler og Vægge til funderingsprogamet

Plan Ramme eksporteres reaktioner fra en almindelig 1. ordens beregning. Reaktionerne fra den valgte knude eksporteres til en fil som kan åbnes i programmet Fundering. Eventuelle excentriciteter mellem knude og fundamentet kan også angives. Tilsvarende i Søjler og Vægge. Her vælges kun excentriciteter mellem søjle/væg og fundament. Reaktioner eksporteres som laster til Fundering . Alle lastgrupper og lastkombinationer med undtagelse af brandtilfælde eksporteres.

​

Murværksprogram

Vi har foretaget en større opdatering af murværksprogrammet. Det er nu muligt at definere bjælker med forskellige understøtningsforhold.

(Billede 1). Det er nu muligt at angive brugerdefinerede friktionsfaktorer for vægge. 

(Billede 2). Det er nu muligt at angive brugerdefinerede materialer for både murværk og armering.

Der er desuden foretaget en lang række forbedringer af den grafiske brugergrænseflade samt præsentationen af resultater og rettet nogle fejl i programmet.

Generelle rettelser

Sidste års opdatering til 64 bit programmer, har været en stor success, programmerne er blevet meget mere stabile. Vi har i år fortsat arbejdet med at rette fejl vedr. denne opdatering.

Det er nu mulighed for at rette densiteten af beton fra standard på 2400 kg/m3 i alle betonprogrammer. 

I betonvægge er minimumsarmeringen nedsat fra 2,0% til 1,3% i længderetningen jf. Betonelementforeningen "Transportarmerede betonelementvægge, Derformationsforhold og svigttype". 

Plan Ramme og Kontinuerlige Betonbjælker

Ændring og sletning af laster er gjort nemmere, idet der er følgende forbedringer:

Mulighed for sletning af lastgrupper, selv om lastgruppen indgår i lastkombination eller der er laster tilknyttet lastgruppen. Ved sletning af lastgruppen som indgår i en lastkombination, fjernes lastgruppen fra lastkombinationen. Eventuelle laster der er tilknyttet lastgruppen fjernes.

Mulighed for ændring eller sletning af laster på markerede stænger eller knuder.

I træmodulet er det nu muligt at regne på den øjeblikkelige deformation i anvendelsestilfælde.

Øvrige rettelser

Der er deusden foretaget mindre rettelser af brugergrænseflade, udskrifter og hjælpefiler. 

Fremtid

I forbindelse med den videre udvikling af DIMENSION programmerne håber vi, at I fortsat vil bidrage med ideer og ønsker. Disse er altid velkomne.

​

Venlig hilsen,
Villy Kjeldsen
 ______________________________
Civil Engineer at StruSoft
Mail: villy.kjeldsen@strusoft.com
Tlf.: +29 46 76 24

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you