What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Deltabalken – Teknisk beskrivning

Som ett första steg till en mer komplett dimensionering av komposittvärsnitt introducerar vi nu dimensionering av Peikkos Deltabalk.

Till framtida versioner kommer även en mer generell kompositdimensionering introduceras i FEM-Design. Sedan tidigare ingår komposittvärsnitt i analysen i FEM-Design. Ett komposittvärsnitt definieras genom att klicka på ”Composite”-knappen i balk- och pelarverktyget och det är bredvid denna knapp som den nya deltabalken återfinns.

 

 

Dimensioneringen av balken utförs genom att jämföra snittkrafterna i modellen (My och Tz) med fördefinierade kapacitetsvärden erhållna från Peikko. Denna preliminära dimensioneringen kommer ge en bra uppskattning av dimensionen som behövs på deltabalken. En nyckel till att lyckas vid arbete med finita elementmetoden är att vara noga och att uppskatta styvheter på ett korrekt sätt. Genom att definiera en bra uppskattning av deltabalkarna så blir kraftfördelningar och nedböjningar mer realistiska.

 

 

 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller behöver support med denna nya funktion!

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you