What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Deformation trä långtid – korttid

Vid beräkning av träkonstruktioner med Frame Analysis uppkommer ibland frågor kring deformationsresultaten. Normalt handlar det då om att deformationen är för låg i förhållande till andra beräkningar. Ofta beror det på följande:

 

 

I det här exemplet belastas balken av egenvikt och nyttig last (bostad). Om det Quasi-permanenta lastfallet anges som short och long erhålls nedanstående deformationer.

 

 

I fallet long reduceras E-modulen med hänsyn till faktorn kdef enligt EC5 table 3.2 för att ta hänsyn till långtidseffekten krypning medan det i fallet short är korttidslast som beräknas.

 

Felaktig geometri i Frame Analysis

Då och då kontaktas vi på supporten gällande problemet att Frame Analysis vägrar utföra någon beräkning. Ibland är då problemet följande:

En normal nod (den svarta) måste alltid dela elementet dvs det måste finnas ett element på ena sidan och ett annat på den andra enligt nedan.

 

 

Hur kan då detta problem uppstå? När man anger en nod grafiskt på ett element så delas detta element upp med automatik men om noden anges numeriskt kan det bli problem. När koordinater för en nod någonstans mitt på ett element anges erhålls ett varningsmeddelande enligt nedan.

 

 

 

Tanken är då att detta skall justeras i tabellen Members men om man bara trycker OK så kommer noden att placeras och man kan ansluta nya element till punkten ifråga. Beräkning kommer dock inte att kunna utföras.

Om ett sådant problem uppstår kontrollera alltså att kravet på elementindelning som nämns ovan är uppfyllt.

Om man istället använder de ostagade noderna finns inte detta krav eftersom dessa noder inte delar elementet.

 

 

Den stora skillnaden blir då att knäcklängden med hänsyn till böjknäckning ut ur ramens plan kommer att beräknas från nod 7 till nod 8 och nod 10 till nod 9 eftersom denna nod som namnet antyder inte anses stagad ut ur planet.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you