What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Ceres Panorama | NIRAS Aarhus

Det imponerende højhusprojekt Ceres Panorama, der opføres af A. Enggaard A/S, skyder 68 meter op over Aarhus bymidte og kommer dermed til synligt at præge bybilledet. Erfaringerne herfra har også løftet NIRAS’ BIM kompetencer endnu et niveau.

Dennis Kristensen, VP StruSoft DK, mødte konstruktionsingeniør Jacob Andersen til en snak om beregningsværktøjer og status på implementeringen af konstruktions-BIM hos NIRAS Aarhus. NIRAS Aarhus besluttede i 2012 at investere i FEM-Design, og det var bl.a. koblingen med Revit, som blev afgørende. I NIRAS er Revit valgt som det primære projekteringsværktøj. AutoCAD 2D anvendes kun, hvis der er specielle krav herom på det enkelte projekt. Årsagen til dette er simpel: BIM. Det er det NIRAS vil.

Jeg spurgte Jacob, hvorfor valget faldt på netop FEM-Design?

 -NIRAS anvender også andre FEM Programmer, men  FEM Design er en del af vores fremtidige samlede softwarepakke. Vi arbejder oftest med bygninger og konstruktioner,  som består af skiver af beton, og her er FEM Design rigtig stærk, da det er simpelt at styre randbetingelser for skiverne. På Ceres Panorama er FEM Design brugt til dimensionering af byggeriets kerne. Resultatet blev omsat direkte til praktiske armeringstegninger. 

 -På Ceres Panorama har vi brugt FEM Design fuldt ud på kernen, hvor FEM Design udgør den totale dokumentation. En af de helt store gevinster ved at bruge FEM Design er, at vi på Ceres Panorama helt kan undgå efterspænding og trækforankringer , fordi vi enkelt kan eftervise, at vi har tryk under alle vægge. Den primære årsag hertil er, at vi har kunnet indregne langt de fleste vægge i stabiliteten uanset deres geometri samt væggenes indbyrdes forbindelser. På den måde skaber vi også værdi for vores kunder, der får mere simple byggerier at udføre.

 -Armering for lodrette kræfter er sjældent svært. Armering for skivekræfter i vægskiver med indtil flere åbninger er ofte en udfordring, men det klarer FEM Design rigtig godt. Vi finder forskydningskræfter i vægsamlinger direkte i FEM Design. Resultaterne giver vi direkte videre til elementleverandøren. Derudover har FEM Design givet forøgede muligheder for at dimensionere betonplader med  understøtninger i form af søjler og vægge.

Hvilket Work flow kan forbedre større projekter?

 -Ved at føre modellen over til FEM Design fra Revit, kan man spare tid i projekteringen. Det er en kæmpe fordel, at man kan få overført alt geometri mht. døre og vinduer. Herved opnår man mulighed for at lave en samlet beregning af alle konstruktioner i ét beregningsprogram. Man kan derved medregne så mange af vægskiverne som muligt i stedet for at vælge 5-6 vægge ud og forankre disse. NIRAS Aarhus har anvendt Revit koblingen siden 2012, og de har haft stor indflydelse på StruSofts udvikling af denne. Da jeg spørger Jacob, om han vil dele et par gode råd, smiler han: Man skal gøre sig klart, at det virker ikke første gang, og at det er i Revit, at slaget skal slås.

 -Det første vi gjorde var at tage på kursus i Revit koblingen hos StruSoft, Her lærte vi, hvad det går ud på. I Revit anvender vi ofte reference planer både lodret og vandret, så vi har mulighed for at lægge den analytiske model for vægge over hinanden uanset ændring af vægtykkelser og forskydninger. Det er uundgåeligt, at konstruktionsingeniøren arbejder direkte med den analytiske model i Revit. Man skal være sikker på at geometrien passer. Meget små afvigelser vil gøre, at  det aldrig kommer til at virke.

 -Vi træffer nogle valg i forhold til, hvordan vi tegner vores analytiske linier fx i forhold til placeringen af dæk i forhold til brystninger/overliggere. I NIRAS indeholder BIM-modellen også VVS og EL, og ved at hente modellen ind i FEM Design fra Revit, får man også installationsudsparinger med uden ekstra arbejde. Man bør forsøge at komme så tidligt i gang med Revit-modellen som muligt i projekteringsforløbet, før man begynder at regne. Tegnerne behøver ikke indledningsvis at tage højde for, at modellen skal anvendes til konstruktionsberegninger. Placering af analytiske linier i dæk og vægge kan tilpasses efterfølgende af ingeniøren. 

Ud over Ceres Panorama, har NIRAS bl.a. også anvendt FEM-Design på boligbyggeriet Havnehusene på Århus havn og en tilbygning til Horsens Statsskole samt p-kældre i flere plan på Ceresgrunden i Aarhus. Disse er ligeledes hentet direkte ind fra Revit.


- Skrevet af Jacob Andersen, NIRAS og Dennis Kristensen, StruSoft DK.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you