What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

API och automatiserat arbetsflöde

API – ett brett begrepp som inrymmer stor potential. 


API står för Application Programming Interface. Det betyder egentligen bara att det finns ett protokoll för kommunikation med programvaran genom olika typer av anrop och svar. Varför finns det en så stor potential i detta? Jo, det låser upp möjligheten att koppla olika program med varandra samt att anropa vissa delar av ett program och få ett svar med en viss information. Denna informationen kan man sedan skicka vidare in i nästa program. Detta underlättar informationshanteringen avsevärt samt möjliggör att man själv kan sätta ihop ett anpassat arbetsflöde som anropar en viss funktion med ett svar från en annan funktion och på så sätt kan arbetet automatiseras.

Denna typ av funktionalitet har funnits sedan länge, även i FEM-Design. Det har dock varit en hög tröskel för att komma igång med denna typ av arbete för en vanlig användare. Många gånger har detta berott på ett gammalt och svårtillgängligt API-gränssnitt vilket har lett till ett omständligt och krångligt tillvägagångssätt.

I takt med att olika grafiska programmeringsapplikationer blivit mer och mer populära, så som Dynamo till Revit och Grasshopper till Rhino, har dörren för en vanlig användare öppnats på vid gavel. Det som saknats har varit moderna och smidiga API-verktygslådor för dessa program, men inte längre!

Vi på StruSoft har jobbat med att utveckla ett användarvänligt men kraftfullt API till både Python, Dynamo och Grasshopper. Anpassat för att passa in i ett automatiserat arbetsflöde med målgruppen byggingenjörer, inte programmerare!

Exempel - Paraboliskt tak

Låt oss visa ett kort exempel. Arbetsflödet är skapat i Dynamo med anrop till FEM-Design och Revit. Flödet skapas genom att koppla olika noder med varandra där varje nod utför en viss procedur. Det kan vara t.ex. att skapa en linje mellan två punkter, skapa randvillkor i FEM-Design eller kanske köra FEM-modellen. Skriptet är uppbyggt enligt nedan:

1. Geometrin skapas i Dynamo utifrån vissa parametrar. Detta innebär att vi snabbt och enkelt kan göra ändringar i geometrin utan att behöva modellera om något 
2. Denna information skickas automatiskt in i FEM-Design där vi utför en analys av strukturen samt exporterar resultat i form av t.ex. en beräkningsrapport automatiskt
3. Scriptet kan sedan anropa Revit och skicka vidare informationen för att skapa ritningar - även detta automatiserat

I och med detta kan vi generera modell, analys, beräkningsrapporter och ritningar nästan helt automatiskt utifrån ett fåtal indata-parametrar.

En stor fördel med att jobba i denna typ av miljö är att det redan finns avancerade optimeringsalgoritmer som kan kopplas in i arbetsflödet. Detta möjliggör användandet av det som brukar gå under benämningen AI, nämligen någon form av maschine learning genom t.ex. evolutionära optimeringsalgoritmer. Dessa finns att tillgå till både Dynamo, Grasshopper och Python. 

Nu till hösten kommer vi ha utbildning i hur man kan skapa ett automatiserat arbetsflöde. Anmäl er till onlinekursen genom att följa länken nedan:

https://strusoft.com/event/2019-10-24-FEM-API-Web

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor kring automatiserat arbetsflöde och hur detta kan användas i dina projekt!

 

Kontakt:
Andreas Oscarsson
andreas.oscarsson@strusoft.com
+46 735 19 00 37
 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you