What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Är din FEM-Design-modell en beräkningsmodell eller en databas?

Är din FEM-Design-modell en beräkningsmodell eller en databas?

Den är faktiskt båda två, samtidigt. Detsamma gäller redovisningsmodeller som också är visuella representationer av data. Börjar vi betrakta våra modeller som databaser öppnar sig helt nya möjligheter för hur vi kan använda dem. Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att göra möjligheten att kommunicera data med FEM-Design mer tillgängligt för våra kunder. Vi kan idag erbjuda verktygslådor som gör FEM-Designs databas lättåtkomlig från bland annat Grasshopper, Dynamo och C#. 
I denna artikel går vi igenom ett exempel på hur man kan göra sitt jobb enklare med hjälp av FEM-Designs API.
 

Automatisk namngivning av konstruktionsdelar

Att namnge konstruktionsdelar på ett logiskt sätt kan underlätta då man vill hålla ordning på sin modell och sina resultat. FEM-Design numrerar automatiskt konstruktionsdelarna i en löpande nummerserie, men med hjälp av vårt API kan vi till exempel välja att numrera efter våning och stomlinjer.

I detta exempel används FEM-Designs verktygslåda i Grasshopper tillsammans med Grasshoppers inbyggda komponenter. Vårt Grasshopper-bibliotek finns att hämta här: food4rhino
 

Tillvägagångssätt

  1. Spara ner FEM-Design-modellen till struxml-format
  2. Läs in struxml-fil och dekonstruera till pelare, balkar, stomlinjer och våningsplan med hjälp av ”Model.Deconstruct”
  3. Hitta skärningspunkter mellan stomlinjer och våningsplan.
  4. Hitta vilken stomnätspunkt varje pelare ligger i och mellan vilka stomnätspunkter varje balk spänner
  5. Döp om balkar och pelare med hjälp av komponenten ”Bars.Modify”
  6. Spara ner en ny struxml-fil med de nya namngivningarna
  7. Läs in den nya struxml-filen i FEM-Design

 

Det här arbetsflödet kommer vi att gå igenom mer noggrant i ett gratis webinar (7/10-2021). Om det låter intressant, anmäl er här.

 

Efter numrering med hjälp av vårt API 
 

Efter numrering med hjälp av vårt API 

 

Om man hämtar till exempel pelarkrafter från modellen till Excel-format (vilket man kan göra genom funktionen ”List tables” i FEM-Design) får man ut pelarnas resultat som i tabellen nedan. Med en logisk namngivning kan man direkt se vilket konstruktionselement resultaten gäller. 


Obs! Ändelsen ”.1.1” på varje element i tabellen nedan automatgenereras i FEM-Design för att programmet ska kunna hantera identiska element.

Överför information från beräkningsmodell till redovisningsmodell

Ett naturligt nästa steg i detta arbetsflöde är att skapa en koppling till sin redovisningsmodell, så att man kan föra över information mellan FEM-modellen och redovisningsmodellen. Strusoft har skapat plug-ins till både Revit och Tekla för att hantera de enklaste fallen, då man vill exportera eller importera geometrin och objekten precis som de är.

Om man däremot vill kunna anpassa vilken data man för över mellan modellerna passar det bättre att gå via vårt API. Ett problem man ofta stöter på är att modellerna skiljer sig åt, då beräkningsmodellen är förenklad och därför blir svår att sammankoppla med redovisningsmodellen. Genom att jämföra geometri från vår beräkningsmodell med redovisningsmodellen kan vi koppla samman element även om de skiljer sig något åt kring storlek, form och placering. Vi har tidigare skrivit om detta i den här artikeln

Vi kan som sagt också föra över data mellan modellerna på ett skräddarsytt sätt. I webinaret kommer jag att översiktligt visa ett exempel där jag för över namngivningen av elementen från FEM-Design till Tekla. Man skulle också kunna tänka sig att föra över information om till exempel utnyttjandegrader, laster, eller modellinformation som stomlinjenät och våningshöjder. Man kan också jobba med att bryta ut delar av modeller eller synka flera FEM-modeller mot samma Tekla-modell.


Vill ni lära er mer?


Kontakta oss gärna om ni vill lära er mer och hitta lösningar till era problem. Vi har möjlighet att genomföra grundutbildning samt workshops anpassade till er.


För förfrågningar vänligen kontakta Johanna Riad:

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you