What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Moduły FEM-Design

FEM-Design jest programem, który mo┼╝na ┼éatwo dostosowa─ç do w┼éasnych potrzeb. Baza programu sk┼éada si─Ö z narz─Ödzi do modelowania (Structure), nak┼éadania obci─ů┼╝e┼ä (Loads), modyfikowania siatki elementów sko┼äczonych (Finite elements), analizy (Analysis) oraz dokumentacji (Documentation). Dodatkowo mo┼╝e ona zosta─ç wzbogacona modu┼éem geotechnicznym (Foundation design i 3D Soil) oraz modu┼éami do projektowania konstrukcji betonowych (RC design), stalowych (Steel design) oraz drewnianych (Timber design). Program mo┼╝e by─ç skomponowany w dowolnej konfiguracji, a kolejne modu┼éy mog─ů by─ç dodane dopiero wtedy, kiedy jest to akurat potrzebne. Wszystkie posiadane modu┼éy dost─Öpne s─ů w jednym oknie programu, jako kolejne zak┼éadki.

W poszczególnych zak┼éadkach mo┼╝esz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej o mo┼╝liwo┼Ťciach ka┼╝dego z modu┼éów.  

 • FEM-Design umo┼╝liwia tworzenie geometrii od podstaw dzi─Öki intuicyjnym narz─Ödziom takim jak system pi─Öter oraz referencji, operacjom na obszarach czy zdefiniowaniu rzutów modelu i uk┼éadów wspó┼érz─Ödnych.

 • Pliki DWG i DXF mog─ů by─ç otwierane bezpo┼Ťrednio bez konieczno┼Ťci importowania.

 • Trójwymiarowe modele konstrukcji mog─ů by─ç importowane bezpo┼Ťrednio z programu Autodesk Revit. Elementy pow┼éokowe tworzone s─ů poprzez operacje na bry┼éach.

 • Definiowanie poszczególnych w─Öz┼éów pozwala odda─ç jak najwierniej cechy konstrukcji. Funkcja ta mo┼╝e by─ç szczególnie przydatna przy analizie po┼é─ůcze┼ä elementów prefabrykowanych.

 • Oprócz standardowych typów obci─ů┼╝e┼ä takich jak si┼éa skupiona czy obci─ů┼╝enie ci─ůg┼ée liniowe i powierzchniowe mo┼╝liwe jest zastosowanie obci─ů┼╝e┼ä cieplnych, napr─Ö┼╝e┼ä czy si┼é sejsmicznych. 

Rodzaje analizy w FEM-Design 

W zale┼╝no┼Ťci od modu┼éu w którym odbywa si─Ö analiza, dost─Öpne s─ů ró┼╝ne typy oblicze┼ä, np. przemieszczenia, si┼éy wewn─Ötrzne, napr─Ö┼╝enia, cz─Östotliwo┼Ťci drga┼ä w┼éasnych, analiza stabilno┼Ťci lub sejsmiczna. Niektóre z dodatkowych funkcji, jak analiza elementów zarysowanych oraz nieliniowe zachowanie s─ů dost─Öpne tylko w wyznaczonych modu┼éach. Ponadto, w FEM-Design mo┼╝esz znale┼║─ç: 

 • Liniow─ů analiz─Ö statyczna dla ka┼╝dego typu konstrukcji.

 • Liniowe elastyczne oraz idealnie plastyczne zachowanie podpór, po┼é─ůcze┼ä kraw─Ödzi oraz pr─Ötów w kratownicach.

 • Analiz─Ö statyczn─ů uwzgl─Ödniaj─ůc─ů efekty drugiego rz─Ödu, globaln─ů analiz─Ö wyboczenia i obci─ů┼╝e┼ä krytycznych dla konstrukcji przestrzennych.  

 • Analiz─Ö dynamiczn─ů, obliczenia cz─Östotliwo┼Ťci drga┼ä w┼éasnych dla ka┼╝dego typu konstrukcji.

 • Analiz─Ö sejsmiczn─ů, obliczenie spektrum odpowiedzi dla modeli 3D.

 • Nieliniow─ů statyczn─ů analiz─Ö podpór pracuj─ůcych tylko na ┼Ťciskanie.

 • Oddzia┼éywanie gleby 3D na bazie modelu Columba-Mohra.

 

Siatka elementów sko┼äczonych

FEM-Design tworzy podzia┼éy na elementy sko┼äczone oraz wykonuje optymalizacj─Ö rozmiarów poszczególnych elementów. Siatka zostaje automatycznie zag─Öszczona w miejscach przy┼éo┼╝enia si┼é czy po┼é─ůcze┼ä elementów konstrukcji, pozwalaj─ůc u┼╝ytkownikowi skupi─ç si─Ö wy┼é─ůcznie na analizie konstrukcji. Nie ma ogranicze┼ä co do ilo┼Ťci zastosowanych elementów sko┼äczonych. Wyniki oblicze┼ä mog─ů by─ç przedstawione w postaci wykresów, kolorowych map czy map konturowych, zarówno dla ca┼éej konstrukcji jak i wyró┼╝nionych elementów lub obszarów. Globalne i lokalne maksima czy minima s─ů wy┼Ťwietlane automatycznie. U┼╝ytkownik ma równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru miejsca, gdzie zostanie pokazana warto┼Ť─ç liczbowa. 

 

 

Modu┼é Geotechnika sk┼éada si─Ö z dwóch pod-modu┼éów: Foundation Design i 3D Soil, które mog─ů by─ç u┼╝ywane oddzielnie lub wspólnie.  

 • Foundation Design, sprawdza no┼Ťno┼Ť─ç graniczn─ů fundamentów zgodnie z Eurokodem 7. 
 • 3D Soil, oblicza oddzia┼éywanie pomi─Ödzy w┼éasno┼Ťciami gruntu i posadowionej w nim konstrukcji. 

 

Wi─Öcej informacji:

 

Projektowanie konstrukcji ┼╝elbetowych jest jedn─ů z najmocniejszych stron FEM-Design. Program umo┼╝liwia projektowanie belek, s┼éupów oraz p┼éyt. Szczególnie istotn─ů i unikaln─ů funkcj─ů z perspektywy prefabrykatów betonowych jest mo┼╝liwo┼Ť─ç zdefiniowania charakterystyki po┼é─ůczenia mi─Ödzy poszczególnymi elementami pow┼éokowymi.

W sk┼éad modu┼éu Beton, wchodz─ů nast─Öpuj─ůce narz─Ödzia: 

 • Concealed bar reinforcement (umo┼╝liwia wymiarowania obszaru w ┼Ťcianie jak s┼éupa lub belki).
 • RC Bar Design  (umo┼╝liwia wymiarowania s┼éupów i belek).
 • RC Shell Design  (umo┼╝liwia wymiarowania p┼éyt i ┼Ťcian).
 • RC Punching Design  (umo┼╝liwia projektowanie zbrojenia na przebicie).
 • Cracked Section Analysis (analiza elementów betonowych w stanie zarysowanym).

 

Niew─ůtpliw─ů zalet─ů modu┼éu s─ů automatycznie generowane przejrzyste obliczenia dla wszystkich elementów. S─ů one przedstawione w formie oblicze┼ä r─Öcznych wraz ze wzorami. Dzi─Öki temu wszystkie wyniki s─ů transparentne i ┼éatwe w zweryfikowaniu.  

Modu┼é Stal u┼éatwia projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z  Eurokodem 3. Pozwala on na automatyczne sprawdzenie oraz ‘Auto-design’ stalowych elementów w zgodzenie ze wspomnianym standardem oraz jego krajowymi aneksami.

Do modu┼éu nale┼╝─ů nast─Öpuj─ůce narz─Ödzia: 

 • Steel Joints Design (projektowanie po┼é─ůcze┼ä stalowych).
 • Steel Bar Design (projektowanie przekrojów stalowych).
 • Steel Shell Design (projektowanie stalowych elementów pow┼éokowych).
 • Steef Fire Design (projektowanie przekrojów stalowych ze wzgl─Ödu na zagro┼╝enie po┼╝arem).

 

Niew─ůtpliw─ů zalet─ů modu┼éu s─ů automatycznie generowane przejrzyste obliczenia dla poszczególnych elementów. S─ů one przedstawione w formie oblicze┼ä r─Öcznych wraz ze wzorami. Dzi─Öki temu wszystkie wyniki s─ů transparentne i ┼éatwe w zweryfikowaniu.  

Modu┼é oferuje szybkie auto-projektowanie i sprawdzanie przekrojów drewnianych, pozwalaj─ůce znale┼║─ç optymalne rozwi─ůzanie konstrukcyjne.  

 

Modu┼é tworzenia dokumentacji umo┼╝liwia estetyczne przedstawienie skomplikowanych oblicze┼ä w sposób zrozumia┼éy dla laika. FEM-Design pozwala w ┼éatwy i elegancki sposób stworzy─ç dokumentacj─Ö projektow─ů. W takim opracowaniu nie zabraknie wykresów, tabel czy obrazów. Obrazy wyników s─ů automatycznie aktualizowane w przypadku, gdy w modelu zosta┼éy przeprowadzone zmiany lub przeprowadzono nowe obliczenia. Zmiany w obrazach mo┼╝na przeprowadzi─ç bezpo┼Ťrednio w module tworzenia dokumentacji. U┼╝ytkownik mo┼╝e zapisa─ç szablon, który b─Ödzie mo┼╝na wykorzysta─ç do stworzenia dokumentacji przy ka┼╝dym nast─Öpnym projekcie. Wyniki mog─ů by─ç eksportowane do popularnych programów biurowych takich jak Microsoft® Word czy Excel.