What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Aplikacje

FEM-Design posiada kilka rodzajów aplikacji, które różnią się od siebie możliwościami oraz zakresem analizy.

 

Aplikacja

Zakres analizy

 

FEM-Design 3D Structure

FEM-Design 3D Structure jest profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania i obliczeń konstrukcyjnych budowli z betonu, stali i drewna. Program umożliwia wykonywanie projektów w środowisku trójwymiarowym. Oprogramowanie oferuje wykonywanie obliczeń statycznych, dynamicznych, sejsmicznych oraz analiz wpływu deformacji i stateczności konstrukcji.
 

FEM-Design Frame

Oprogramowanie FEM-Design 3D-Frame jest przeznaczone do projektowania i obliczeń konstrukcji ramowych i kratownic. Standardowe konstrukcje wraz z obciążeniami można stworzyć w kilku prostych krokach. Tworząc konstrukcję składającą się z elementów o nietypowych przekrojach w szybki sposób można zdefiniować wymagane przekroje belek, słupów czy prętów.
 

FEM-Design Steel Joint

FEM-Design Steel Joint zawiera w sumie 51 rozwiązań i 7 typów połączeń stalowych (zgodnych ze Szwedzkim Instytutem Konstrukcji Stalowych). Zapewnia możliwość stosowania gotowych rozwiązań oraz projektowania nowych połączeń śrubowych jak i spawanych. Siły oraz przekroje połączeń mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub automatycznie pobrane z modelu 3D FEM-Design.

FEM-Design Plate

FEM-Design Plate jest modułem stworzonym do obliczeń płyt, tarcz i innych dwuwymiarowych konstrukcji obciążonych prostopadle do powierzchni środkowej. Obliczenia dla zbrojenia można przeprowadzić przy założeniu stanu granicznego nośności, stanu granicznego użytkowalności, sprawdzić strzałkę ugięcia czy szerokość rys. Możliwe jest również wstępne zdefiniowanie zbrojenia, a następnie sprawdzenie ugięcia i szerokości rys w konstrukcji
 

FEM-Design Wall

Moduł FEM-Design Wall jest przeznaczony do projektowania i analiz części konstrukcji obciążonych w płaszczyźnie powierzchni środkowej takich jak ściany czy elementy belek. Betonowe elementy są analizowane zgodnie z normą Eurocode 2 lub jej odpowiednikami narodowymi. Siły wewnętrzne są wyznaczane na podstawie występujących naprężeń. Obliczenia sił rozciągających w zbrojeniu są sprzężone ze sprawdzeniem występowania sił ściskających w betonie