What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Magyarország

Az épülettervezésben 35 éve jelenlévĹ‘ mérnöki szoftverfejlesztĹ‘, a StruSoft több, mint húsz országban immáron 10 000 felhasználóval büszkélkedik, hála az innovatív és elĹ‘relátó fejlesztésnek és a világ vezetĹ‘ tervezĹ‘- és tanácsadó cégeivel való szoros együttműködésnek.

A FEM-Design modellezĹ‘ és tervezĹ‘ szoftver, mely vasbeton-, acél- és faszerkezetek, illetve alapozások Eurocode szerinti tervezéséhez nyújt segítséget. A kezdetektĹ‘l fogva magyar fejlesztésű FEM-Design Skandináviában mára vezetĹ‘ végeselemes program, egyszerű és gyors felhasználói felületének köszönhetĹ‘en egyaránt ideális az egyszerűbb modellek vizsgálatától a komplex szerkezettervezésig.  A felhasználóbarát munkakörnyezet a mérnöki gyakorlatban elterjedt CAD-eszközökön alapul, melyek egyszerűvé és hatékonnyá teszik a modellkészítést és szerkesztést.

ElĹ‘nyök

 • Gyors és egyszerű modellépítés az intuitív CAD eszközökkel, vagy BIM-modell importálással
 • Az optimális végeselem-háló automatikus felépítése
 • TervezĹ‘ modulok segítséget nyújtanak a megfelelĹ‘ keresztmetszetet, illetve vasalás meghatározásához
 • Lemezek és falak találkozásánál az átadódó kapcsolati erĹ‘k eloszlásának és eredĹ‘jének meghatározása, grafikus megjelenítése
 • Sokféle eredményábrázolási lehetĹ‘ség: grafikonos, szintvonalas, színpalettás, metszeti, illetve táblázatos
 • A dokumentációs modul segítségével automatikusan frissülĹ‘ dokumentáció készíthetĹ‘, az elkészült dokumentáció közvetlenül kinyomtatható, vagy MS Wordbe exportálható


Számítási eljárások

 • Lineáris statika az összes szerkezeti és kapcsolati elemre
 • Építési állapotok vizsgálata, építési fázisok hatása a közbensĹ‘ és végsĹ‘ tervezési igénybevételekre
 • Lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodell támaszokra, élmenti kapcsolóelemekre és rácsrudakra
 • Másodrendű számítás, globális stabilitásvizsgálat kritikus teherszorzókkal és stabilitásvesztési alakokkal
 • Dinamikai vizsgálat – rezgésalakok, sajátfrekvenciák
 • Földrengés vizsgálat – modális válaszspektrum-analízis térbeli szerkezetekre
 • Berepedt vasbeton gerendák és lemezek lehajlás vizsgálata
 • 3D testelemes képlékeny talajmodell Mohr-Coulomb törési feltétellel, túlkonszolidált talaj vizsgálata
 • Teljesen merev és membrán merev diafragma


A FEM-Design nyitott a világra

A FEM-Design a vezetĹ‘ építészeti és acélszerkezeti tervezĹ‘programokkal, az Autodesk Revit Structure-rel és a Tekla Structures-szel is kapcsolatot tud létesíteni. A statikai modell oda-vissza mozgatását a StruSoft által kifejlesztett, StruXML formátumon alapuló ingyenes beépülĹ‘ modulok teszik lehetĹ‘vé. A StruXML formátum nem csak a vezetĹ‘ gyártók szoftvereihez kínál utat, hanem partnereink saját fejlesztései is könnyen kihasználhatják a FEM-Design fejlett analítikai eszközeit.

Scandic Hotel Victoria Tower, Stockholm

 

2021-04-08

Ismerje meg az új FEM-Design 20 verziót!

A mai napon megjelent a FEM-Design 20 magyar nyelvű verziója, mely sok új modult, funkciót, illetve fejlesztést tartalmaz szinte minden modellezési, analízis és tervezési területen. A fĹ‘bb újdonságok a következĹ‘k:

 

   
        

 

IFC modellek beolvasása és kezelése

A FEM-Design 20 beolvassa az IFC fájlokban tárolt fizikai elemeket, majd azokat a geometriai és anyagi paramétereknek megfelelĹ‘en analitkus (rúd illetve héj) modellelemekké alakítja az analízis és a szabvány szerinti ellenĹ‘rzések számára. Számos ellenĹ‘rzĹ‘ és automatikusan igazító eljárás biztosítja az analitikus modell folytonosságát.

IFC import - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Automatikus analitikus modell-igazítás

A térbeli modellmegosztás (pl. IFC import) során a fizikai testek geometriájából és anyagi paramétereibĹ‘l konvertált analitikus modellek általában nem folytonosak, ami meggátolja a végeselemes analízist. A FEM-Design 20 egyszerűen használható és gyors eszközöket kínál az analitikus elemek szerkezeti raszterhez (szintek és tengelyek) igazításához, illetve egymáshoz történĹ‘ csatlakozástatásához. Természetesen ezek az igazítási funkciók bármikor alkalmazhatóak; hiszen a modellek alkotóelemeinek újraigazítása bármikor szükséges lehet, pl. új épületrészek, új szintek vagy új elemek létrehozása után.

 

Automatikus analitikus modell igazítás - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Ágyazási tényezĹ‘ számítás

A valósághű tervezés egyik fĹ‘ követelménye, hogy megadhtó legyen a felületi támaszok és alapozási elemek változó merevség-eloszlása, így modellezve az élek, a sarkok vagy egyes részek eltérĹ‘ viselkedését. A FEM-Design 20 két újdonsággal teszi ezt lehetĹ‘vé:

 1. Felületi támasz változó merevség-eloszlással,
 2. Ágyazási tényezĹ‘ becslése a talaj lineárisan rugalmas térbeli végeselem modelljét alkalmazva.

 

 

Ágyazási tényezĹ‘ számítás - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

IdĹ‘történet-vizsgálat (Time History Analysis)

A FEM-Design 20 három különbözĹ‘ módszert kínál szerkezeteink ún. lineáris idõtörténet-vizsgálatára (linear time-history analysis, LTHA).

A szerkezet dinamikus terhelése és válasza kiszámítható (pl. idĹ‘függĹ‘) erĹ‘gerjesztésbĹ‘l vagy talajgyorsulásból (pl. földrengéshatást figyelembe véve). A szerkezetválasz-elemzés eredményei elsĹ‘sorban a dinamikus igénybevételi szorzó, illetve a dinamikus elmozdulások és gyorsulások a szerkezet különbözĹ‘ pontjaiban.

 

IdĹ‘történet-vizsgálat - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Vasbeton rudak tervezése tűzhatásra

Az acél- és faszerkezetek tűztervezése mellett,  a FEM-Design 20 lehetĹ‘séget nyújt vasbeton rudak tűzhatással szembeni vizsgálatára is. Az alkalmazott számítási - az "500°C-os izoterm" és a "Zóna" - módszereknek köszönhetĹ‘en a tűztervezés bármilyen típusú rúdkeresztmetszetre elvégezhetĹ‘. A kereszmetszeten belüli hĹ‘mérséklet eloszlás meghatározása a nemlineáirs, tranziens hĹ‘áramlási feladatat véges-elemes megoldásával történik, explicit idĹ‘integrálási séma alkalmazásával.

 

Vasbeton rudak tervezése tűzhatásra - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Falazott szerkezetek tervezése

A FEM-Design 20 egyik új tervezĹ‘ modulja: téglafalak modellezése, igénybevétel-számítása és ellenĹ‘rzése. A tervezés legfontosabb jellemzĹ‘i:

 • tégla anyagok (habarcs figyelembevételével is),
 • fal-födém kapcsolatok megadása,
 • a falak automatikus felosztása számítási sávokra,
 • nyílások alatti/fölötti sávok elhagyhatósága.

 

 

Falazott szerkezetek tervezése - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Öszvér keresztmetszetű oszlopok tervezése

A FEM-Design 20 programban az öszvér-szerkezetek tervezése és ellenĹ‘rzése oszlopokra érhetĹ‘ el. Az ún. "Egyszerűsített módszert" (EN 1994-1-1 6.7.3) alkalmazva, a keresztmetszet- és vasalástervezés az elméleti interakciós felület alapján végezhetĹ‘ el. Az öszvér oszlopokat ellenĹ‘rizhetjük az általunk megadott egyedi vasalásra is.

 

 

Öszvér keresztmetszetű oszlopok tervezése - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 

Javasoljuk, hogy keresse fel a FEM-Design WIKI oldalunkat, és ismerkedjen meg a program összes többi fejlesztését, melyek remélhetĹ‘leg még jobb felhasználói élményt nyújtanak Önnek a FEM-Design használata során.

Öszvér keresztmetszetű oszlopok tervezése - FEM-Design Wiki (strusoft.com)

 

 
   
StruSoft Kft Alkotás utca 50
1123 Budapest, Hungary
Phone: +36 (1) 803 66 30
Ghaemi Mohsen okl. ÉpítĹ‘mérnök, PhD
Phone:+36-1-803 66 33
E-mail: mg@strusoft.hu

How to get FEM-Design?

We aim to make downloading and installation of FEM-Design as easy and fast, as possible, no matter if you are already a customer, a student, or someone interested in testing our program. Check the instructions below for the guidlines.

You are: To download the program:
Customer All StruSoft programs can be downloaded through the StruSoft Installer. Using this program, you can can handle all you installation files (including previous version of the program), updates and licenses. If you are not sure about license agreement, contact one of the sales representatives.

â­ł  Download StruSoft Installer
â–· Watch installation guide
Iinterested in trying FEM-Design for free Go to  Get Started now and apply for a free trial version. It is fast, free and you will be provided with all the help regarding installation, licensing and using the program.
Student interested in free educational version Go to  Get Started now and apply for a free educational version. It is fast,  free and you will be provided with all the help regarding installation.


Get the current version of FEM-Design

If you are a customer with a license that is already setup in the StruSoft Installer, you can also download the latest version of the program using the link below (just like in the previous FEM-Design Download Center).

Current FEM-Design version FEM-Design 17.01.002
Release date May 8th, 2018
Download the latest FULL version which includes:
FEM-Design core
Microsoft End-User Runtime
DirectX End-User Runtime
â­ł FEM-Design 17.01.002
Documentation â­ł Release notes
â­ł New features guide
Without licences, the program will work in DEMO mode.
The service releases contain a lots of useful modifications, development and fixing, therefore it is highly recommended to install latest release.
After latest version installation there is a probability to loss the results in some old models. In these cases user should perform the calculation again.
Download the previous service version of FEM-Design (17.01.001) â­ł FEM-Design 17.01.001

 

Rendszerkövetelmények

A FEM-Design használatakor ellenĹ‘rizze a minimális és ajánlott rendszer-konfigurációkat.

Minimális konfiguráció:

Javasolt konfiguráció:

Windows 7 SP1 64bit (frissítésekkel) + Microsoft .NET 3.5 + 4 runtime
Központi memória: 4 GB
CPU: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz vagy ennek megfelelő)
Szabad háttér kapacitás: 40 GB
Monitor 1280x800 felbontással
OpenGL 1.5 vagy DirectX 9.0 kompatibilis (Windows 7) videokártya

 

Windows 7 SP1 64bit (frissítésekkel) + Microsoft .NET 3.5 + 4 runtime
Központi memória: 16 GB
CPU: Intel Core i5 (vagy ennek megfelelő)
SSD (Solid-state drive) adattároló eszköz
Szabad háttér kapacitás: 500 GB
Monitor 1920x1080 felbontással
OpenGL 3.3 DirectX 11.0 kompatibilis (Windows 7) videókártya

Kapcsolatfelvétel

A StruSoft digitálisan tárolja az Ön által megadott adatokat (cégnév, név, e-mail, stb.), hogy kapcsolatba léphessen Önnel és segítséget nyújtson. További információért olvassa el Adatvédelmi irányelvek.

Személy E-mail Telefon
Ghaemi Mohsen mg@strusoft.hu +36-1-803 66 33

 

Dokumentumok

  Letöltés

Általános

â­ł  Újdonságok
â­ł  Felhasználói kézikönyv
â­ł  Elméleti kézikönyv
â­ł  EllenĹ‘rzĹ‘ példák
Funkció â­ł  Diafragma elméleti leírás
â­ł  Acélkapcsolatok kézikönyv
â­ł  FEM-Design Support Tool
â­ł  Mentés .docx formátumban - gyakori kérdések

GEO Modul

â­ł  Geo Modul kézikönyv
â­ł  Geo Modul példák és mintafájlok (zip fájl ~437 MB)

Import/Export eszközök

â­ł  Revit StruXML beépülĹ‘ modul felhasználói útmutató
â­ł  Tekla StruXML Export felhasználói útmutató
â­ł  Tekla StruXML Import felhasználói útmutató

Videók tanulása

Minden bemutató videó megtalálható a StruSoft Hivatalos YouTube csatornán.

Lejátszási lista Link
FEM-Design 17 - New features â–· Play
FEM-Design - How to...? â–· Play
FEM-Design - Webinars â–· Play
FEM-Design - Basic course â–· Play
FEM-Design - Steel Joint â–· Play
FEM-Design - 3D Soil â–· Play
What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you