What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Verdens første hybridtårn i træ dimensioneret med FEM-Design

Verdens første hybridtårn i træ dimensioneret med FEM-Design

      Med sine imponerende, knap 180 meter bliver The Atlassian Tower i Sydney, Australien, verdens højeste kommercielle hybridbygning af træ.
Se vores gratis Showcase: Eckersley O'Callaghan Timber Project | GoToStage.com om projektet.
      Projektet er et 40-etagers tårn i det centrale Sydney, bestående af fireetagers træsektioner kaldet Habitater, som understøttes af en stålkonstruktion der danner den bærende ramme. Træhabitaterne opbygges som bjælke-søjlesystemer af limtræ og CLT-dæk. Byggeriet med udkragede bjælker, udkragede- og dobbeltspændte CLT-dæk, buede geometrier og flitchbjælker, gav en række udfordringer for den ansvarlige rådgiver hos virksomheden Eckersley O’Callaghan i London, som er involveret i projektet. For at imødekomme disse udfordringer brugte de CLT-modulet i FEM-Design til at beregne og dimensionere det bærende system af både træ og stål.
      FEM-Design har givet os mulighed for at analysere og dimensionere alle træ- og stålelementer i én og samme model, at forstå den globale models bevægelser, både i kort- og langtidstilstanden, samt at analysere på komforten i forbindelse med svingninger, fortæller Senioringeniør hos Eckersley O’Callaghan, Eloi Durand, som har brugt FEM-Design i mange år og været involveret i Atlassian-projektet. 

FEM-Designs CLT-modul – den mest avancerede beregningsmotor til krydslaminerede trækonstruktioner

CLT-modulet i FEM-Design åbner op for en ny mekanisk model som baserer sig på teorien om laminerede kompositte skalkonstruktioner. I modsætning til en traditionel analyse af en ortotropisk plade giver CLT-modulet mulighed for at lave en mere nøjagtig beregning af stivhedsmatricen, samt at analysere spændingerne individuelt for hvert lag i elementerne.

Det nye CLT-modul i FEM-Design giver os mulighed for at definere enhver opbygning af elementer og generere de korrekte stivheder automatisk, hvilket sparer os for en masse tid og arbejde. Programmet dimensionerer og kontrollerer også CLT-elementerne, som vi tidligere måtte gøre ved siden af. Det betyder at al dimensionering kan samles i en enkelt model, forklarer Hr. Durand. 

Kontrol af søjlevirkning og detaljeret eftervisning

FEM-Design giver fuld gennemsigtighed ved eftervisning af søjlevirkning i den detaljerede rapport. Et helt kapitel er dedikeret til søjlevirkning, hvilket gør det nemt at følge beregningen i hånden og kontrollere de benyttede faktorer i eftervisningen.

Det sparer tid sammenlignet med hvordan det tidligere blev gjort ifølge Hr. Durand: Vi har i nogen tid analyseret CLT-elementer med FEM-Design, eksporteret resultater til Excelark og manuelt dimensioneret elementerne. CLT-elementerne blev modelleret som skalelementer, og der blev brugt meget tid på at definere skalegenskaber, der ville matche CLT-elementets realistiske opførsel. 

Det, der gør CLT-modulet unikt i FEM-Design, er, at søjlelængden kan indstilles i enhver retning, og eftervisningen kan foretages i alle retninger relativt til fiberretningen i træet.

Med homogeniseringsmetoden kan vi få de relevante bøjnings- og forskydningsstivheder i knækretningen: Muligheden for at modellere og kontrollere dobbeltspændte CLT-elementer, med vilkårlig geometri, er meget kraftfuld. Det betyder, at vi ikke er begrænset til simple enkeltspændte dæk, der kontrolleres som bjælker. Programmet giver os også mulighed for at kontrollere elementer med gennemføringer og indhak, hvilket giver en masse fleksibilitet.
 

CLT er på vej frem
Byggeri med massivtræ bliver mere og mere populært og betragtes som en bæredygtig løsning for fremtiden. Hr. Durand har flere eksempler på dette: Black and White-projektet i London, et seks-etagers CLT- og LVL-kontorbyggeri er under opførelse. Vi har flere og flere CLT-projekter på vej ind og vi promoverer massivtræ i vores projekter, når vi har mulighed for det.


Se vores gratis webinar Showcase: Eckersley O'Callaghan Timber Project | GoToStage.com

Læs mere om Atlassian projektet på Eckersley O'Callaghan - Engineers - (eocengineers.com).

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you